Citizen Science: Pomáhat vědě můžeme všichni

Tereza Veletová
Mar 7, 2018 · 2 min read

Big Butterfly Count

Nářečí českých strnadů

Globe at Night

Asthma Mobile Health Study

Pozitiva a negativa občanské vědy

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Tereza Veletová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University