Co-curiculum jako dobrá praxe

Adam Budinský
Mar 14 · 2 min read

Často se hovoří o tom, že školy již nedovedou připravit mladého člověka na výzvy, které ho ve společnosti čekají. Že se klade příliš velký důraz na memorování a tak dále. V příspěvku rozebírám téma, jehož častější a úspěšnější zapojování do školního prostředí může na různých stupních vzdělávací soustavy přispět k tomu, aby studenti (a učitelé) viděli ve svém vzdělávání možná větší smysl a vycházeli ze vzdělávací soustavy jako odpovědnější a kvalitnější lidé.

Jako “co-curriculum” označujeme aktivity, které jsou propojeny, odráží či rozšiřují kurikula, čili řekněme formální, daný obsah vzdělávání. Takové aktivity pak mají přispívat k rozvoji různých stránek osobnosti a celkové kvalitě osobnosti. Mezi takové aktivity může patřit sport, různé druhy umění, ale i obecně prospěšné aktivity pro danou komunitu. Je na škole, aby pomohla žákovi určit, které aktivity jsou pro něho vhodné a pomoci mu v osobnostním rozvoji. Zkušenosti získané co-curriculum však kromě rozvoje měkkých dovedností mohou pomoci i v budoucím hledání zaměstnání a lépe vypadajícím CV, a to například dobrovolnictvím, praxemi ve firmách, účastí v Erasmu nebo jiných zahraničních výjezdech. Mnoho zahraničních škol různých stupňů uvádí s jistým sebevědomím na svých webových prezentacích nabízené co-curriculární programy, z čehož lze dovodit, že jsou si vědomi toho, jak významné tyto činnosti, doplňující rámec klasické výuky, jsou.

V České republice se někdy používá spíše pojem mimokurikulární, což by z jazykového hlediska korespondovalo s pojmem “extra-curricular”. Rozdíl v těchto pojmech, řekl bych, není zcela jasně ohraničený, ale ve významu slov je patrné, že “co-” by mělo kurikulum doplňovat, být s ním v souvislosti, a “extra-” nemusí být přímo napojeno na konkrétní látku, stojí mimo. Poněkud známějším pojmenováním jsou mimoškolní aktivity, například školní výlety, případně obecně známé kroužky, velice zajímavé nabízí třeba policejní škola. Zajímavými aktivitami s kořeny ve studentském dobrovolnictví jsou třeba Projekt SPOLU či Demagog.cz, které bych si dovolil zařadit jako příklady dobré praxe, ačkoli se mohli úspěšně vyvinout do samostatných projektů.

Snadno představitelnou aktivitou v prostředí KISK, která by dle mého názoru spadala pod pojem co-curricular, je vydávání časopisu Inflow nebo přípravy KISK Fóra, ovšem jen v případě, že by taková práce nebyla kreditově odměňována.

Podělte se s ostatními v komentáři o to, jaké aktivity nabízely vaše školy, jak byly propojeny s výukou a jaké byly vaše zkušenosti, nebo napište jaké aktivity byste považovali za přínosné v českých školách.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Adam Budinský

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University