Cyberlearning X e-learning

Zbyněk Tajovský
Mar 25, 2018 · 2 min read

Pojem e-learning je v dnešní době už všeobecně známý a můžeme říct, že se stal synonymem pro online formu vzdělávání. Co si však představit pod pojmem cyberlearning, jakým způsobem je svázaný právě s e-learningem a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Odpovědi na tyto otázky hledá ve svém z univerzity ve východním Connecticutu. Sama přiznává, že oba pojmy považovala původně za synonyma, v reálu se však v jejich významu najdou zásadní rozdíly. Základem obou vzdělávacích metod je začlenění ICT do edukační oblasti, rozdíly pak jsou ve způsobech, jakými se technologie v tomto procesu využívají. Zatímco v e-learningu plní ICT pouze funkci zprostředkovatele vzdělávacího obsahu, u cyberlearningu jsou ICT nástrojem pro realizaci samotného edukačního procesu. Podle je podstatou cyberlearningu využívání ICT k vytváření nových učebních metod a nástrojů, které dříve nebyly realizovatelné. Jako příklady můžeme uvést využití virtuální a rozšířené reality, robotů, kolaborativní práce na úkolech s využitím ICT nebo vzdělávání prostřednictvím interaktivních online her.

Mezi cyberlearningové projekty patří například , kde se žáci učí porozumět ekosystémům (k dispozici jsou módy les a rybník) prostřednictvím systému , což jsou 3-D virtuální světy, které vypadají podobně jako videohry. Jsou přístupné prostřednictvím počítačů a v tomto případě vytvářejí autentické ekologické prostředí, v němž žáci provádějí výzkum a sbírají informace. Pracují přitom samostatně na svých počítačích a spolupracují v týmech ve virtuálním světě.

Dalším podobným projektem je , kde se žáci učí porozumět výživovým nárokům zvířat. Konkrétně se zde převtělí do role virtuální veverky, která si musí obstarávat potravu, získané kalorie efektivně využívat k dalším aktivitám a přitom všem čelit různým hrozbám, například ohrožení predátory.

Je zřejmé, že cyberlearning nabízí o mnoho více vzdělávacích možností než e-learning, který v tomto porovnání působí hodně staticky. S dalším rozvojem ICT se podle mého názoru budou rozdíly v atraktivitě a přínosnosti mezi oběma uvedenými vzdělávacími metodami neustále zvětšovat.


Ukázky využití cyberlearningu, včetně osobních zkušenosti učitelů i studentů obsahuje následující video:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Zbyněk Tajovský

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University