Deepfake: ztráta kontroly nad vlastními slovy

Lucie Kurdiovska
May 3 · 3 min read
Snapchat

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Lucie Kurdiovska

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University