Digitální domorodci — od kamení po iPady

Co znamená pojem digitální domorodec a jaký budou mít tito lidé vliv na budoucnost?

Zdroj: Hastac.org. Dostupné z: https://www.hastac.org/blogs/steven-l-berg/2013/03/22/digital-literacy-digital-natives-and-their-professors

Pojem digitální domorodec zavedl v roce 2001 americký spisovatel Marc Prensky ve svém článku Digital Natives, Digital Immigrants. Prensky se především zabývá vzděláváním v digitálním světě. Skupinu digitálních domorodců definuje jako generaci Z, tedy lidé narození po roce 1990, kteří celý život využívají veškeré digitální technologie, jako je mobilní telefon, internet, televize, MP3 přehrávače nebo videohry, a ke kterým mají od malička přístup a umějí je používat. Prensky zavedl také druhý pojem digitální přistěhovalec, kterého definuje jako člověka, který vyrostl v analogovém světě a je tedy s digitálním prostředím propojen méně než digitální domorodec. Práci s internetem a sociálními sítěmi se naučí jen někteří, a to postupem času. [1]

Základními vlastnostmi digitálního domorodce jsou:

  • domnívá se, že všechny informace jsou snadno dostupné
  • dává přednost nejilustrovanějším mediálním nabídkám
  • má internet a mobilní telefon všude s sebou
  • je zastáncem „nejrychlejší je nejlepší“
  • ovládá multitasking
  • své problémy sdílí s lidmi=přáteli na sociálních sítích
  • nevnímá hranici mezi online a offline světem
  • na internetu tráví většinu času.

V roce 1998 ve své knize Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation americký autor Don Tapscott rozvinul myšlenku o tom, jak v rodině jsou to právě děti, které rodiče učí, jak pracovat v digitálním prostřední. Podle něj je tohle přesně ta oblast, kdy děti poprvé v historii předběhly své rodiče v nějakých znalostech nebo zacházením s technologiemi. [2]

Australský sociolog Mark McCrindle přišel s termínem Generace Alfa, kterou definuje jako populaci narozenou od roku 2010, kdy na trh vstoupil první iPad a spustila se aplikace Instagram. Název této generace autor pojmenoval počátečním písmenem řecké abecedy, jelikož pro generaci nového tisíciletí je třeba začít také s novým názvoslovím. [3]

Na druhou stranu je třeba brát v potaz, že hraní her, psaní si s kamarády a sledování videí z dětí hned neudělá technologické experty. Většina technologií se v dnešní době ovládá téměř samo a velmi iniciativně. Proto je potřeba, aby se i přes schopnost digitální technologie ovládat, někdo dětem věnoval a učil je, jak nakládat s digitální dovedností — tedy jak efektivně a bezpečně digitální technologie využívat. [4]

Úplným opakem k digitálním domorodcům jsou digitální cizinci, které popisuje Matthias Kammer, ředitel německého Ústavu pro důvěru a bezpečnost na internetu, jako skupinu lidí, kteří se natolik bojí ztráty kontroly nad svými osobními údaji, že se k internetu nepřipojují vůbec. Bojí se například i toho, že jedním chybným krokem by „vymazali internet“. [5]

Jak tedy vybalancovat tyto dvě roviny a zároveň učit i starší generace pracovat s technologiemi, aniž by měli pocit útlaku od vlastních dětí?

Samozřejmě není pravidlem, že každý člověk narozený po roce 2010 je zaručeně specialistou na digitální technologie. Ale je velmi časté, že jsou děti při práci s digitálními technologiemi schopnější než dospělí lidé. Kam dál ale takový vývoj povede?

Použité zdroje

1. PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online]. 2001, roč. 9, č. 5 [cit. 2018–05–15]. ISSN: 1074–8121. Dostupné z: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

2. LUPAČ, Petr. Mýty (a realita) digitální generace. In: Lupa.cz [online] 25. 3. 2011 [cit. 2018–05–15]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/myty-a-realita-digitalni-generace/

3. What comes after Generation Z? Introducing Generation Alpha. In: McCrindle.com [online] ©2018 [cit. 2018–05–15]. Dostupné z: https://mccrindle.com.au/insights/blogarchive/what-comes-after-generation-z-introducing-generation-alpha/

4. Digitální domorodci? Spousta dětí neumí víc, než klikat a dotýkat se. In: OnaDnes.cz [online] 21. 2. 2018 [cit. 2018–05–15]. Dostupné z: https://ona.idnes.cz/digitalni-dovednosti-gramotsnost-deti-d9f-/deti.aspx?c=A180219_212418_deti_haa

5. Válka o internet: digitální domorodci versus weboví přistěhovalci. In: National Geographic [online] 11. 3. 2012 [cit. 2018–05–15]. Dostupné z: https://www.national-geographic.cz/clanky/valka-o-internet-digitalni-domorodci-versus-webovi-pristehovalci.html