Digitální garáž : vzdělávací kurzy „zaparkované” na jednom místě

Natálie Velecká
Mar 4 · 3 min read

Jistě většina z nás tuší, že pod zkratkou MOOC se skrývají slova Massive open online courses, označující „digitální vzdělávací zdroje a zároveň specifický druh e-learningových kurzů.”[1] Jedná se o speciální druh vzdělávání, které umožňuje vzdělávat velký počet frekventantů bez ohledu na čas a místo, protože kurzy jsou dostupné online (omezením je nutnost připojení k internetu). Dalším rysem MOOC je pak jeho otevřenost, tedy je přístupný komukoliv, není potřeba dokládat úroveň předcházejícího vzdělání[2] apod. Většina kurzů je nabízena zcela zdarma a často s možností získání certifikátu či podobného dokumentu informujícího o absolvování, příkladem zdarma dostupného MOOC kurzu může být i Digitální garáž od americké společnosti Google.

Co Digitální garáž nabízí?

Tento online soubor vzdělávacích kurzů je dostupný všem, kteří mají zájem o témata spojená s digitálním marketingem, daty a technologiemi a kariérním rozvojem. Celkem uživatelé mohou projít až patnácti kurzy, například kurzy Získejte novou práci, Naučte se základy strojového učení, Úvod do digitální rovnováhy[3] aj., jejichž výukové materiály jsou dostupné částečně v českém a částečně v anglickém jazyce. Jediné, co musejí zájemci udělat, je se do digitální garáže přihlásit, a to buď mocí pomocí účtu Google nebo e-mailovou adresou či si založit vlastní profil. Uživatelé si ve svém profilu řídí také vlastní plán výuky, ve kterém vidí všechny své rozpracované a dokončené kurzy.

Digitální marketing — papír na to!

Základy digitálního marketingu, akreditovaný organizací IAB [4](Interactive Advertising Bureau), je bezpochyby jedním z nejoblíbenějších kurzů, a to možná i díky možnosti získání mezinárodně uznávané certifikace. Celý kurz obsahuje celkem dvacet šest samostatných modulů, jejichž textová část učebních materiálů je doplněna i výukovými videi. Všechny moduly zahrnují příklady z praxe a frekventant jejich pochopení dokazuje plněním krátkých úkolů, kvízů. Za každý splněný modul obdrží jeho řešitel odznáček, který je vhodným příkladem gamifikace systému. Na konci čeká účastníky kurzu závěrečná zkouška obsahující čtyřicet otázek, jejíž absolvování je posledním krokem k úspěšné certifikaci. Jak již bylo několikrát zmíněno, kromě nově nabytých vědomostí v oblasti digitálního marketingu, získá každý uživatel ověřený certifikát, který mu může pomoci s růstem v jeho pracovní kariéře, a to za to stojí, ne?


Použité zdroje:
[1] NEUMAJER, Ondřej, Daniela RŮŽIČKOVÁ a Lucie ROHLÍKOVÁ. Masivní otevřené online kurzy — vymezení, požadavky a doporučení, verze 1.1. Metodický portál RVP: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů[online]. 2016 [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:
[2] Tamtéž.
[3]Získejte certifikát Základy digitálního marketingu. Google: Digitální garáž [online]. Google [cit. 2019–03–02]. Dostupné z:
[4]Tamtéž.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Natálie Velecká

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University