Digitální nomádství: životní styl s technologiemi

Silným příkladem o tom, jak technologie umožňují kompletně změnit životní styl člověka je dnes velmi populární fenomén digitálního nomádství. Představuje nezávislost, rozmanitost či neustálé objevování nového. Často se však na něj nahlíží přes pomyslné růžové brýle, které tento pojem idealizují tak, že se až může vytrácet jeho původní smysl. Článek se proto ve zkratce zaměří na to, co digitální nomádství vůbec znamená, jaké přináší výhody i nevýhody a koho se můžeme dále inspirovat.

CO?

Termín „digitální nomádství“ se asi nejvíce proslavil a dostal do povědomí lidí okolo roku 2007, kdy Ferris publikoval svoji knihu Čtyřhodinový pracovní týden. Podle Vlacha už ale podobnou myšlenkou nastínil Arthur C. Clarke v 60. letech minulého století.

Podstatou digitálního nomádství je možnost pracovat díky digitálním technologiím odkudkoliv. Tedy nebýt závislý na určitém pracovním prostředí, ale zároveň si ho volit a především také měnit takovým způsobem, který přináší co nejvyšší efektivitu i radost. Podle Tržila je tak pro nomády z USA nebo západní Evropy hlavním motivem pro tento způsob práce ušetření nákladů. Zároveň však propojuje uvědomění si životních priorit a volbu takového prostředí, které je pomáhá nejlépe naplňovat.

Digitální nomádství — životní styl a práce na cestách, nepleťme si však s prací na dovolené… zdroj

Podle Rosulky bývají nomádi nejčastěji freelanceři z oblasti marketingu, designu, audiovizuální tvorby, asistence programování a IT, ale stále více se můžeme setkat i se zaměstnanci, kteří však mohou pracovat i na dálku.

Technologickým základem digitálního nomáda je samozřejmě v prvé řadě laptop a internetové připojení, ale také sada nástrojů či aplikací, které práci a komunikaci na dálku usnadňují.

Jaké jsou +/– ?

Mezi výhody, které digitální nomádi vyzdvihují, patří především možnost objevovat nová místa, chutě i lidi, dále stanovení vlastních pravidel a rytmu práce, žít stylem “tady a teď”, často nižší pracovní náklady, podpora komunity nomádů, nebo dokonce také útěk před zimou či velkým teplem.

Naopak nevýhody spočívají v úbytku konformity, nejistotě, těžším budování hlubších a zejména rodinných vztahů, potřebě maximální sebedisciplíny, závislosti na technologiích a někdy větší tendenci k prokrastinaci či vyhýbání se závazkům.

U koho se inspirovat?

Martin Rosulek — Zakladatel jednoho z nejznámějších portálů o digitálním nomádství

Kristýna a Robert — Pohled na digitální nomádství v páru

Linda Nezhybová — Jaké je digitální nomádství pro holky?

Dan Tržil — Blog nomáda markeťáka

TravelBible — Cestovatelské a nomádské tipy