Digitální stopy — nevědomost či nezájem mladých lidí?

Neinformovanost

Zdroje:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Barbora Červenková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University