Domácí vzdělávání žáků základních škol v České republice

Jana Uchočová
Apr 4, 2018 · 2 min read

Výhody a nevýhody domácího vzdělávání

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Uchočová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University