E-knihy

Definice

E-knihy neboli elektronické knihy či také ebooky jsou digitálním ekvivalentem tištěných knih. Jedná se o soubor v digitálním formátu, mezi tyto formáty nejčastěji patří například PDF -„Zkratka z anglického Portable Document Format, jde o formát pro ukládání souborů vytvořený společností Adobe. V souboru typu PDF mohou být obrázky i text. Tento formát zajišťuje, že se dokument ve všech zařízeních, která ho podporují, zobrazí stejně.“[1]-, EPUB -Knižní formát založený na standardu IDPF (The International Digital Publishing Forum). Tento formát nepodporují mobilní telefony. -, PDB -Zkratka pro PalmDatabase. -, MOBI - Celým názvem Mobipocket eBook. Knižní formát požívaný firmou Amazon, tento formát podporuje mnoho čteček včetně Kindle a většina chytrých telefonů. -, HTML - Hyper Text Markup Language. Tento formát je primárně určený k vytváření webových stránek, ovšem dříve se používal i jako formát elektronických knih. K zobrazení a následnému čtení postačí například Poznámkový blok. -, prostý text a jiné.

Občas se stává, že e-kniha se zaměňuje s pojmem, který označuje zařízení, v němž se dají tyto ebooky číst. Mluvíme zde o speciálních čtecích přístrojích, jako jsou čtečky elektronických knih, tablety, chytré telefony, notebooky a netbooky. Jako ekniha může být také označena kniha elektronicky dostupná prostřednictvím internetu.

Historie

Myšlenka elektronických knih se objevila v roce 1971, kdy Michael S. Hart založil Projekt Gutenberg a vytvořil první e-knihu - přepsal na počítači Deklaraci nezávislosti Spojených států. Cílem projektu Gutenberg je převést maximální množství literárních děl - na které se již nevztahují autorská práva - do digitální podoby.

Zpočátku se ebooky soustředily pouze na obory související s počítači, jako jsou různé příručky pro hardware.

Internet vše změnil! Rozvoj internetu usnadnil přenos elektronických knih, tím pádem se omezila potřeba hmotných nosičů. Netřeba komentovat, jaký dopad to mělo na trh.

Do popředí se dostala firma Adobe a její formát PDF.

Zprvu se jednalo o nelegální akt, avšak posléze se k tomuto trendu přidaly i firmy, jež primárně nabízely volná díla bez ochrany autorských práv (platí 70 let od autorovy smrti). Netrvalo to dlouho a připojili se i spisovatelé, jejichž díla nebyla připuštěna k vydání.

„V roce 1998 začaly americké knihovny nabízet e-knihy zdarma jako doplňkovou službu na svých webových stránkách, avšak nevýhodou bylo, že nešly stáhnout.“[2] Mezi dominantní žánry patřily publikace týkající se vědy a techniky. V této době se i objevují čtečky elektronických knih.

Roku 2000 byla poskytnuta k dispozici on-line kniha Riding the Bullet od amerického spisovatele Stephena Kinga, která se naneštěstí dala přečíst pouze na počítači.

Roku 2003 nastává průlom, jelikož došlo k nabídkám volného stahování populární beletrie, jednalo se e-půjčování knih. „Podle průzkumu z roku 2010 nabízí 66 % amerických knihoven e-půjčování, proto je rok 2010 považován za bod zlomu při šíření elektronických knih.

V červenci 2010 oznámil internetový obchod Amazon.com, že během 2. čtvrtletí roku 2010 prodal poprvé více elektronických knih oproti klasickým (včetně vázaných), poměr byl 140 ku 100.“[3]

V roce 2010 v České republice vznikly první obchody s e‑knihami a to eReading, wKnihy, Rájknih.cz, o rok později vstoupil na trh i Kosmas a největší české vydavatelství Euromedia Group zřídilo vlastní e‑shop s elektronickými knihami.

Vznik e-knih

Existuje mnoho cestiček, díky kterým elektronické knihy vznikají. E‑kniha může být vytvořena přímo v počítači (tzv. digital born), to znamená, že ebooky vzniknou například přímo v Microsoft Office Word, který poté zpracovává Microsoft Leader nebo v programu Adobe Acrabat, zde se opět potkáváme s formátem PDF, k jeho přečtení pak lze využít programů ADOBE eBook Reader a Acrobat Reader.

Dále může být kniha naskenována, velmi pracnou metodou je přepisování pomocí klávesnice. Lze také zažádat knihovnu (např. národní knihovnu) o vytvoření digitální kopie knihy, ovšem tato služba je zpoplatněna. Díky tomuto vznikají samospouštěcí programy typu *.exe.

Výhody a nevýhody

Elektronické knihy stejně jako všechny ostatní věci na světě mají své klady a zápory.

Výhody:

Hlavním pozitivem je skutečnost, že šetří místo, tím je možné mít u sebe tisíce knih, aniž bychom sebou vláčely kolosální zavazadlo. Máme mnoho možností při manipulaci s e-knihou, pokud se nám něco nelíbí, máme možnost změnit velikost a druh písma či dokonce ebook převést do mluveného slova, vkládat poznámky a zvýrazňovat text, vkládat odkazy, rychle vyhledat zadaná slova v textu celé knihy, možnost vyhledat významy slov.

Ebooky jsou rychle a legálně dostupné. Také jsou ekologické a šetří naše lesy, jelikož nespotřebovávají žádný papír a inkoust. Online knihy si lze koupit kdykoliv, tudíž nemusíte čekat na otvírací dobu, jako to bývá u tištěných knih. E-knihy se snadno zálohují a skladují. Díky podsvícenému displeji je lze číst i v noci bez toho aniž byste museli zapnout stolní lampičku. Případné chyby v textech mohou být velmi rychle a snadno opraveny, takto opravené texty se mohou dostat rychleji ke čtenářům.

Nevýhody:

Elektronická kniha vyžaduje zařízení, na kterém ji lze přečíst. Většinou jedná o specializovanou čtečku, chytrý telefon, tablet nebo počítač. S tím souvisí skutečnost, že v každém z výše zmíněných přístrojích se ebook zobrazí jinak v závislosti na softwaru a také skutečnost, že daná zařízení mají závislost na elektrické energii. Formáty, ty též neoplývají jistotou, že se zobrazí v každém přístroji. Čtenáři mají své preference a pro některé z nich není e-kniha dostatečně osobní jako tištěná kniha.

Zdroje e-knih

Elektronické knihy mohou být volně ke stažení nebo v prodeji eshopů od nakladatelství jako jsou Palmknihy, Kosmas, Ráj knih, Wooky, eReading, Fraus, Ebux, atd. K sehnání také mohou být na Google Play Books, Applestore, Amazon a jiných na tak známých, například Barnes & Nobles a jejich Nook.

Čtečky e-knih

Ebooky se dají číst ve speciálních čtecích zařízeních. Sem řadíme chytré telefony, netbooky a notebooky, tablety a především čtečky e-knih, také označovány jako „ebook reader“.

Čtečky elektronických knih označují datový soubor informací, ve kterém je uložen právě text nebo i obraz knih.

V roce 1998 se objevily první čtečky e-knih, mezi ně patří například Rocket ebook nebo SoftBook či Cybook, avšak ty si nezískaly velkou popularitu.

Roku 2004 se objevuje čtečka, která využívá elektronický papír, jenž se chová jako normální papír, tudíž odráží světlo a obrazovka se tak díky tomu neleskne.

Dnes čtečky knih zobrazují text pomocí elektronického inkoustu - „speciální tekutina, která může být nanesena na jakýkoliv povrch“[4] - a displej je vyráběn tak, aby co nejméně namáhal lidské oči.

Disponují i příslušenstvím jako je USB kabel, díky němuž lze zařízení napájet energií, ale zároveň se přes tento kabel dají přesouvat soubory, například z počítače nebo z mobilního telefonu. Čtečka má také prostor pro SD kartu, která umožňuje zvýšit kapacitu úložiště, čímž je možné mít v jednom zařízení až tisíce výtisků. Pokrok nezastavíš! To platí i zde a není tedy divu, že modernější typy mají i možnost Wi-Fi signálu a dotykový displej.

Nejprodávanějšími čtečkami ebooků jsou PocketBook a Amazon Kindle.

„PocketBook je čtvrtý největší světový výrobce prémiových elektronických čteček založených na technologii E Ink („elektronický papír“) a multimediálních čteček a tabletů založených na operačním systému Android.“[5] Společnost se snaží, o co největší kvalitu a pokrýt veškeré potřeby, které by čtenář mohl mít.

Amazon.com je internetový společnost, který vyrábí také vlastní čtečky elektronických knih Amazon Kindle. Tyto čtečky mají výhodu v lepší čitelnosti a také ve výdrži baterie. Prostřednictvím zařízení mohou být také přímo zakoupeny a přijaty elektronické knihy z internetového obchodu společnosti Amazon.com.

Zdroje

Co je elektronická kniha (e-kniha, e-book, online kniha)? Portál [online]. Portál, 2017 [cit. 2017–12–04]. Dostupné z: http://obchod.portal.cz/dokument/co-je-to-e-kniha

Co je to?: Definice výrazu, termínu PDF. Co znamená odborný pojem PDF z kategorie Software? Co je to?[online]. 2017 [cit. 2017–12–02]. Dostupné z: http://cojeto.superia.cz/software/pdf.php

Elektronické čtečky a ebooky. EKNIHOVNA: Největší on-line knihovna [online]. 2004 [cit. 2017–12–04]. Dostupné z: http://www.eknihovna.cz/historie-knihy/

Historie čteček eknih. EKNIHOVNA: Největší on-line knihovna [online]. 2004 [cit. 2017–12–4]. Dostupné z: http://www.eknihovna.cz/historie-ctecek-eknih/

KRYBUS, Vojtěch. Technologie elektronického inkoustu: historie a vývoj[online]. In: . s. 8 [cit. 2017–12–05]. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xkrybus2003.htm#kap3

O společnosti PocketBook. PocketBook [online]. 2010 [cit. 2017–12–05]. Dostupné z: https://www.pocketbook-int.com/cz/company

ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky [online]. 1. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, 2012 [cit. 2017–12–04]. ISBN 978–80–7054–139–5. Dostupné z: http://www.novybydzov.cz/assets/File.ashx?id_org=10716&id_dokumenty=8746

Obrázky

[online].[cit. 2017–12–05]. Dostupné z: www.kniholog.cz/wp-content/uploads/e_knihy_mobi-720x340.jpg

[online].[cit. 2017–12–05]. Dostupné z: https://mobilizujeme.cz/wp-content/uploads/2010/11/rajknih1.jpg

[online].[cit. 2017–12–05]. Dostupné z: http://ebookexpert.cz/wp-content/uploads/2014/08/porovnani_axos1_dennisvetlo_beznasviceni.jpg

[1] Co je to?: Definice výrazu, termínu PDF. Co znamená odborný pojem PDF z kategorie Software? Co je to?[online]. 2017 [cit. 2017–12–02]. Dostupné z: http://cojeto.superia.cz/software/pdf.php

[2] Historie čteček eknih. EKNIHOVNA: Největší on-line knihovna [online]. 2004 [cit. 2017–12–4]. Dostupné z: http://www.eknihovna.cz/historie-ctecek-eknih/

[3] [3] Historie čteček eknih. EKNIHOVNA: Největší on-line knihovna [online]. 2004 [cit. 2017–12–4]. Dostupné z: http://www.eknihovna.cz/historie-ctecek-eknih/

[4] KRYBUS, Vojtěch. Technologie elektronického inkoustu: historie a vývoj[online]. In: . s. 8 [cit. 2017–12–05]. Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003/xkrybus2003.htm#kap3

[5] O společnosti PocketBook. PocketBook [online]. 2010 [cit. 2017–12–05]. Dostupné z: https://www.pocketbook-int.com/cz/company

Autor: Jana Havlová