Evropský rámec DigiComp 2.1 ve vzdělávání na KISKu

Hanka Tulinská
Jun 14, 2018 · 6 min read

Článek vznikl u příležitosti semináře Cílem byla vzdělávání v digitálních kompetencích na Masarykovy univerzity a inspirace pro vlastní vzdělávání či jeho nabídku.

DigiComp 2.1

Pro vzdělávání v digitálních kompetencích využíváme na KISKu zejména evropský rámec — v aktuální verzi DigiComp 2.1.

DigiComp popisuje následujících pět oblastí:

  • Informační a datová gramotnost
  • Komunikace a spolupráce
  • Tvorba digitálního obsahu
  • Bezpečnost
  • Problem solving

Ke každé oblasti náleží tři až šest dílčích kompetencí, jejich popis, ale také osm úrovní dle Bloomovy taxonomie. . Odtud už je jen malý krok vytvoření vzdělávacého modulu pro studenty.

Výuka digitálních kompetencí X Digitální kompetence ve výuce

Digitální kompetence můžeme pochopitelně učit samostatně, nebo je využitím vnořit do výuky. Pokud DK do vzdělávání zařadíte, neposílíte jen schopnost studentů “práce s technologií”, ale také například občanské kompetence, kompetence k učení, práci v informační společnosti, i osobní rozvoj — o tom ale jinde. Značná část kiskového vzdělávání je tréninkem digitálních kompetencí prošpikovaná. Níže se můžete pro inspiraci podívat na výběr předmětů přiřazených ke stěžejním oblastem a způsob, jakým je pokrývají. Často využíváme opravdu základní nástroje jako jsou weby, blogy, sociální sítě — určitě to zvládnete taky.

I. Informační a datová gramotnost

Formulace informační potřeby, vyhledání dat, informací a obsahu. Posouzení relevance zdroje a obsahu. Uložení, řízení a organizace digitálních dat, informací a obsahu.

Ve vzdělávacích technologiích má každá přednáška i cvičení zdrojů. Studentům není přidělena “povinná literatura”, vybírají si ze zdrojů dle vlastích potřeb vzhledem k plnění úkolů, zájmům či profesnímu směřování. Poté sami dohledávají další relevantní zdroje k tématům, které následně sdílejí na Twitteru s hashtagem kurzu #vtkisk. Příspěvky studentů se pak dají , i na stránkách kurzu, a jsou relevantní součástí kurzu.

Kurz práce s informacemi (KPI) se váže k digi kompetencím obsahem i formou. KPI je . Veškerý obsah je dostupný na webových stránkách. KISK tak vzdělává nejen své studenty a studenty MU, ale kohokoliv, kdo web navštíví. Hlavní náplní jsou čerstvé návody a nástroje pro práci s informacemi a digitálními technologiemi ve vztahu ke studiu na univerzitě. Studenti se učí na Google i v databázích, pracují se svými tutory ve sdílených Google dokumentech, píšou seminárku, citují, seznamují se s , dělají , nebo zkouší Evernote, OneNote, Pocket a jiné nástroje.

II. Komunikace a spolupráce

Interakce, komunikace a kolaborace prostřednictvím digitálních technologií, s vědomím kulturních a generačních rozdílů. Participace ve společnosti skrze veřejné a soukromé digitální služby a participativní občanství. Řízení digitální identity a reputace.

Jarní Laboratoř vzdělávacích technologií, o které si , probíhá jako b z části online na obyčejných wordpressu. Jejich vytvoření je otázkou jen několika málo minut a zvládne to opravdu každý. Blog má každý — vyučující i studenti, kteří jej mají jako rozvojové e-portfolio. Každý úkol je publikovaný online, a studenti si dávají v komentářích, čímž se učí sdílet svou práci, komunikovat a spolupracovat online. V neposlední řadě se musí zamyslet nad prací s online identitou — uvést své jméno či neuvést?

Laboratoř je , formou se blíží malému cMOOC, o kterých napsal skvělou praktickou .

III. Tvorba digitálního obsahu

Tvorba a editace digitálního obsahu. Zlepšování a propojování informací a obsahu s již existujícími vědomostmi, s vědomím autorských práv a licencí. Vědět, jak zadat srozumitelný požadavek počítačovému systému.

Učící se společnost je přednáškový předmět, na jehož jednotlivá témata se studenti přípravují formou kratších textů. Ty publikují v našem časopise EDTECH KISK na sociální platformě . Typicky se jedná o aktuální témata doplněná tematickou fotkou z a kurátorské odkazy na další zdroje. Texty jednak nekončí v šuplíku a mohou být sdílením dále užitečné, ale také se studentům může dostat další zpětná vazba, než jen od svého vyučujícího.

v nástroji

Bakalářští studenti absolvují áčkový předmět Digitální kompetence. Sylabem tohoto kurzu je přímo DigiComp 2.0. Vedle docházení na přednášky studenti mohou navštívit některý z praktických workshopů navíc, tvoří vzdělávací obsah v LMS Moodle, , nebo tvoří inforgrafiky.

IV. Bezpečnost

Chránit zařízení, obsah, osobní data a soukromí v digitálních prostředích. Chránit fyzické a psychické zdraví, být si vědom digitálních technologií pro společenské blaho a inkluzi. Být si vědom environmentálních dopadů digitálních technologií a jejich užití.

Tento bod je v praktické výuce obtížné postavit samostatně. Bezpečnost a ochrana se spíše prolíná ostatními body a předměty.

V. Problem solving

Identifikovat potřeby a problémy, vyřešit koncepční problémy a problémové situace v digitálním prostředí. Využít digitální nástroje k inovaci procesů a produktů. Držet krok s digitální evolucí.

Aplikační seminář —

V aplikačním semináři magisterští studenti řeší v týmu vybraný problém, nejčastěji s využitím technologií a s pomocí . Pokud se tedy rozhodnou například vytvořit platformu pro vzdělávání knihovníků a učitelů, musí sestavit projekt, vytvořit prototyp nabídky, kontaktovat uživatele, vyrobit platformě web, nebo objednat logo.

Transformace dat pomocí počítače —

Tento bakalářský předmět funguje na principech . Online část probíhá v , nástroji pro správu kurzu a peer assessment, který jako open source najdete na . Studenti čtou texty a plní praktické úlohy v oblastech jako práce s textem, tabulkovými daty, databázemi či skriptování. Úkoly si v systému navzájem hodnotí podle zadaného klíče vycházejícího z tzv. . O kurzu vznikla také diplomka .

Protože řešení problémů vyžaduje kreativní složku, kterou též DigiComp uvádí, dalším velkým otevřeným kurzem je Kreativní práce s informacemi KPI22. Webovou formou kopíruje KPI11, ale místo tutorů je zde peer assessment v diskusním foru . Studenti se v kurzu učí jak kreativně přistoupit k vybraným problémům — od svého studijního směřování, přes tvůrčí psaní, po vizualizaci informací.

Inspirovali jste se? Máte komentář? Připište ho přímo k danému místu v textu, pod článek, nebo “klapněte”.


Co se chystá?

Od podzimního semestru budu učit (zřejmě otvřený) kurz Sebeřízené vzdělávání. Možná otevřeme světu i Digitální kompetence, a Kurz práce s informacemi uděláme ještě “masivnější”. .

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Hanka Tulinská

Written by

linkedin.com/in/hanatulinska/

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University