Faktory ovlivňující předčasné ukončení MOOC kurzů

Jana Uchočová
May 21, 2018 · 7 min read

Časové období předčasného ukončení kurzu

Faktory ovlivňující práci v kurzu

Zvýšení úspěšnosti v MOOC kurzech

Seznam použité literatury

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Uchočová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University