Generácia X a Y

https://bit.ly/2rDmg7B

V dnešnej dobe často počuť o generácii X a Y. No aký je medzi nimi rozdiel a čo vlastne označujú? Rôzny psychológovia a sociológovia označujú určité generácie ľudí, na základe rokov narodenia, nasledovne:

· veteráni (narodení medzi rokmi 1939 a 1947)

· povojnová generácia — tzv. „baby boomers“ (1948–1963)

· generácia X (1964–1978)

· generácia Y (1979–1991)

· generáciu Z (narodení po roku 2000).

Pri jednotlivých rokoch neexistuje stopercentná zhoda, sú experti, ktorí generáciu Y posúvajú až do rokov (1983–1996).

Rozdiely medzi generáciami spôsobujú udalosti, ktoré prežíva každá generácia vo svojej dobe. Generáciu X sú označovaný súčasný štyridsiatnici, ktorý zažili úskalia minulej doby. Táto generácia zažila pocit eufórie z nadobudnutej slobody, pocit, keď sa im zo dňa na deň otvorili možnosti, o ktorých ich rodičia roky snívali.
Podľa článku Lucie Trezovej zostali týto ľudia otrávení a znechutení. Zažívajú dezilúziu a „morálnu kocovinu“. Podobná vlna pesimizmu zasiahla túto generáciu v angloamerickom svete o dve dekády skôr. Dala vznik „grunge štýlu“ a na piedestál vyniesla Curta Cobaina, ktorý sa stal ikonou tejto generácie a „tribúnom“ ich pocitov odcudzenia.

Generácia Y, na rozdiel od generácie X, vyrastala v prívetivejšom svete, kde bolo možné vyjadriť svoje názory bez strachu. Túto generáciu ovplyvnil najmä rozvoj nových informačných a komunikačných technológií. Žili v novom slobodnejšom svete, kde sa realitou stával internet, sociálne siete a rôzne multimédiá. Zmena nastávala v mnohých oblastiach života, príkladom bola komunikácia a celkové vnímanie sveta.

Pre zaujímavosť by som porovnala aj najnovšiu generáciu, ktorou je generácia Z. Pre túto generáciu je charakteristické, že deti sú technicky zručné, majú záujem o dianie okolo seba, nezaprú sa kritickým nazeraním na situáciu v spoločnosti. Na druhej strane ich do problémov dostáva prehnané sebavedomie často hraničiace s aroganciou.

Najčastejšie charakteristiky generácie Z:

· sú pripútaný k mobilným telefónom

· internet je ich život

· šikovný on-line spotrebitelia

· nedokážu sa dlho sústrediť na jednu vec

· chcú veľa, bez veľkej námahy - nebudú workoholici

· budú striedať zamestnania, budú cestovať za prácou