Zdroj

Generace Y

Radek Bábík
May 12 · 2 min read

Všichni jsme příslušníky nějaké generace, která jako celek posunula společnost zase o kus dál. Generace Y byla první do jejíhož života, i když ve velmi mladém věku, pronikly digitální technologie (Juranová, 2018). Rozmezí dat narození příslušníku této generace se poměrně různí nejčastěji se hovoří o rozmezí let 1980–1997, někde se uvažují jako příslušnici této generace i ti, narození v roce 1974. V některých publikacích se této generaci říká Mileniálové, protože maturovali až po roce 2000.

Přístup ke vzdělávání je poněkud jiný než u předešlé generace. Možná v souvislosti s kognitivním a později kontextovým paradigmatem výuky si je generace Y vědoma skutečnosti, že behavioristická výuka je už překonaná. Pokud je někde stále aplikovaná, jsou schopni ji účinně bojkotovat. Povědomí o dostupnosti digitálních technologií a tím pádem i zdrojů informací jim dává silný argument k tomu, aby uvažovali o vzdělání v intencích heutagogiky a konektivistického přístupu. Jsou schopní mnohé informace nalézt, díky dovednostem v oblasti ICT jsou schopní multitaskingu a ti ambiciózní excelentně zvládají time management.

Potenciální zaměstnavatelé tyto vlastnosti oceňují, avšak každá mince má svůj líc i rub. Ta rubová strana už pro Mileniály není tolik lichotivá. Mnozí zaměstnavatelé si stěžují na jejich nedostatečnou pracovní morálku. Také často akcentují jejich velké až přehnané sebevědomí.

Považují se za velice žádané na trhu práce, ale zaměstnavateli jsou označováni za ‚vytržené z reality, sebestředné, těkavé a nenasytné.‘“ (Kyjonková, 2010)

Zásadní rozdíl oproti předchozí generaci je přístup k penězům. Jsou si samozřejmě vědomi jejich hodnoty, ale nevnímají je jako cíl, ale pouze jako prostředek k dosažení cíle. Finance investují hlavně do svého rozvoje nebo do něčeho, co pro ně má emocionální hodnotu. Neradi se penězi nechávají svazovat.

Také ve vnímání zaměstnání jsou rozdíly. Mileniálové nevnímají náplň své práce jako možnosti přispění společnosti, ale v trochu sobečtějším duchu seberealizace. Možná proto je zaměstnavatelé berou jako nepřizpůsobivé, protože se za mzdu nedají tak snadno koupit.

Brzy bude na pořadu dne souboj generací Y a Z, který už začal drobnými šťouchanci v podobě krocení hlavou u generace Y nad obsahem některých youtuberských kanálů a neschopností některých z generace 2020 číst tištěnou knihu. Úkony, které nebudou zahrnovat multitasking budou vnímat jako neefektivní a budou cítit informační deprivaci.

JURANOVÁ, Ema, Jak se učí generace. In: Medium.com [online]. 2018–06–20 [cit. 2019–05–12]. Dostupné z: https://medium.com/edtech-kisk/jak-se-u%C4%8D%C3%AD-generace-f762cbb92ad7

KYJONKOVÁ, Petra, 2010. Představa mladé generace o životě: Hodně peněz a málo práce. Lidové noviny [online]. 2010–03–11 [cit. 2019–05–12]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/moje-penize/predstava-mlade-generace-o-zivote-hodne-penez-a-malo-prace.A100311_151100_moje-penize_abc

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Radek Bábík

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University