GENERATION WHY?!

Generace Y, Millenials, iGen, Net Generation, Echo Boomers, Boomerang Generation to jsou jen některé z názvů označující generaci následující bezprostředně po Generaci X (narození cca 1965–1985). Jde o děti Baby Boomers (cca 1946–1965), tedy dětí narozených po 2. světové válce. Případně pak o děti Generace X. Jedná se o generaci vyrůstající s moderními informačními a komunikačními technologiemi a pozdní fáze dokonce nezná ani svět bez internetu. Různé zdroje pro Millenials uvádějí různé hranice let narození. Nejčastěji se však pohybují v okolí let 1980–2000. Jde o poslední generaci narozenou ve 20. Století. Termín Generace Y byl poprvé použit pravděpodobně v magazínu Advertising Age v roce 1993. Příslušníci této generace jsou v současnosti již ekonomicky aktivní, ale jejich pracovní návyky se značně liší od předchozí generace X. Liší se do té míry, že si toho před lety všimly velké korporace a začali pro své manažery pořádat i školení na to jak s generací mileniálů pracovat aby byl plně vytěžen jejich potenciál v honbě za zodpovědností a po učení se. Ne všechny pracovní zvyky generace Y jsou ale pro korporace pozitivní, odmítají trávit v práci zbytečně moc času. Preferují home office, flexibilní pracovní dobu atd. Volný čas, rodina a přátele jsou pro ně důležitější a zaměstnání často berou pouze jako jednoduchý způsob jak zaplatit účty. Profese ve výrobě jsou pro generaci Y povětšinou nezajímavé a tak je v tomto odvětví aktuálně celosvětově nedostatek pracovníků. Generace Y může nabídnout častěji tzv. softskills a podniky se prozatím nestihli na tuto generaci řádně přeorientovat. V současnosti vycházejí na povrch znepokojující studie[1] poukazující na skutečnost, že příslušníci generace Y nikdy nebudou v obecné rovině tak bohatí jako jejich rodiče. Dle studie britského deníku Guardian vydělávají v současnosti lidé mladší 30 let ve státech G8 o 20% méně než činí průměrný příjem, před 30 lety to bylo o 20% více než průměr. Penze po celou dobu však stabilně rostou. V USA lidé mladší 30 let jsou dokonce chudší než američtí penzisté (65–79). Obdobně je tomu ve Francii — rodiny padesátníků vs. penzisté, v Itálii — pětačtyřicátníci vs. důchodci před osmdesátkou. S výjimkou válek a katastrof se podobná událost, tedy že by si mladí pohoršili, stala vůbec poprvé. Podle těchto závěrů nečekají mladí lidé se založením rodiny z důvodů, že by si chtěli užívat, jen pouze dotahují ekonomickou úroveň k tomu potřebnou delší dobu než jejich rodiče. Ve státech jako Austrálie a Spojené království se pak dokonce mluví o neproniknutí generace Y na realitní trh. Ne vše je ale čené, pro generaci Y je velmi důležitá společnost a jistá sociální zodpovědnost, tak jak se generace X proslavila bojem proti rasismu, bojuje nyní generace Y např. proti sexismu. Velice zajímavý demografický vhled do generace Y v USA nabízí studie pewresearch.org.

[1] Proč takzvaná generace Y nedosáhne na plody západního bohatství [online]. 2016 [cit. 2017–05–17]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/1591766

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.