Humanitní vědy dokořán

Na filozofické fakultě budou veřejně předčítat z Homérovy Odysseie. Autor Masarykova univerzita, Martina Fojtů. Muni: měsíčník Masarykovy univerzity. Licenční podmínky CC BY 3.0 CZ.

Na začátku roku 2017 spustila Filosofická fakulta Masarykovy univerzity projekt s názvem Humanitní vědy dokořán. Jedná se o online vzdělávací mikrokurzy, které poskytují vhled do vybraných vědních oborů vyučovaných na fakultě. V době uveřejnění tohoto článku je možné studovat 4 kurzy, které se zabývají dějinami starověku a středověku, religionistikou a českým jazykem a literaturou. V přípravě je pak kurz dějin umění.

Proč to vyzkoušet?

Velkou výhodou kurzů je jejich dostupnost, jelikož jsou přístupné kdykoliv a odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Navíc jsou zcela zdarma a jedinou podmínkou pro studium je jednoduchá registrace. K úspěšnému zvládnutí kurzů nejsou nutné žádné vstupní znalosti, vše je vysvětleno srozumitelnou formou, přičemž lze studovat vlastním tempem. V neposlední řadě jsou pak kurzy vyučovány opravdovými odborníky na dané téma, například docentkou Jarmilou Bednaříkovou, která v krátké ukázce níže hovoří o starověkém stěhování národů.

Pro koho to je?

Podle tiskové mluvčí Masarykovy univerzity Terezy Fojtové je hlavním cílem projektu pomoci studentům při výběru jejich budoucího studia. Kurzy jsou tak například propagovány na webu gymnázia v Křenové ulici. Záměru rozšiřovat povědomí o obsahu fakultní výuky odpovídá i formát kurzů, které se dají zvládnout za 1 až 2 hodiny. Nezaberou tedy příliš času a student získá základní znalosti o tématech vyučovaných v kurzech a také určitou představu o daném oboru. Součástí kurzů jsou navíc tzv. průvodci, což jsou studenti jiného oboru, kteří se o probíraných tématech dozvídají spolu se studenty. Kurzy jsou však vhodné pro kohokoliv se zájmem o humanitní vědy, tedy i pro stávající studenty či širokou veřejnost.

Česká Coursera?

Projekt si bere za vzor zahraniční vzdělávací platformy jako Coursera nebo edX. Je samozřejmé, že svým obsahovým rozsahem ani popularitou se těmto dvěma nevyrovná. Přesto jde o velmi chválihodnou snahu fakulty o propojení vzdělávání a technologie. Otázkou je, zdali není škoda zůstat pouze u současného formátu a ambicí projektu, což je především umožnit zájemcům o studium “nahlédnout pod pokličku” fakultní výuky, a to prostřednictvím krátkých kurzů. Bylo by skvělé, kdyby se jednalo o počáteční impulz, který by v budoucnu vyústil ve vznik něčeho, co by se dalo nazývat českou Courserou. Do projektu by se mohlo postupně zapojit mnohem více fakultních ústavů, nebo dokonce i jiné fakulty. Kurzy by také mohly být delší a ještě propracovanější.

S tím by bohužel nesouhlasil prorektor Ivan Malý. Taková varianta podle něj není reálná. Masarykova univerzita totiž v minulosti analyzovala potenciál vytváření kurzů a nebyl nalezen funkční obchodní model, který by zajistil návratnost vložených prostředků. V českém prostředí jsou údajně možnosti hromadně otevřených online kurzů poměrně malé a vzhledem k vysokým investicím i náročnosti na přípravu a obsluhu kurzů se univerzitě širší podpora jejich vytváření nevyplatí. I přesto se podle mého názoru jedná o zajímavý a dobře zpracovaný projekt, který je pro současný záměr zcela dostačující. Zvědavě tedy budu očekávat, jestli se v blízké době stávající tematická nabídka kurzů alespoň částečně rozšíří.