Influencer martketing ve vzdělávání

Infuencer marketing je disciplína, kterou by si se vzděláváním spojil málokdo. Kdo jsou to vlastně ti influenceři? Najdeme nějaké i v oblasti vzdělávání? A není influencer marketing jen forma manipulace? Na tyto otázky se pokusím najít odpověď v přípravě na poslední přednášku tohoto semestru.

Začněme od začátku. Influencer marketing je populární forma marketingu, která využívá osoby mající vliv a moc ovlivňovat názor ostatních v dané oblasti, tzv. influencery. Když například já prohlásím, že používání virtuální reality ve výuce je jen buzzword, pravděpodobně si z toho nikdo z vás nebude dělat těžkou hlavu. Když by ale to stejné prohlásil Michal Černý, dovedu si představit, že následujícího půl roku nebude trávit ničím jiným, než rozhovory pro vzdělávací portály a prezentováním tohoto názoru na nejrůznějších konferencích.

Na internetu najdeme spousty žebříčků a srovnání největších světových influencerů. Taková srovnání najdeme dokonce i pro oblast vzdělávání. I u nás se vyhlašují ceny pro největší osobnosti vzdělávání. Jsou to ale ty pravé „celebrity“, které mají moc ovlivnit masy lidí k tomu, aby se začaly vzdělávat? Podle mě ve většině případů ne. Netvrdím, že neexistují výjimky, ale dovedu si představit, že víc lidí ovlivní video Martina Roty o tom, že sebevzdělávání je potřebné, než když by podobný počin natočil tiskový mluvčí ministra školství. Pro marketing vzdělávání bychom měli spíše oslovovat influencery našich cílových skupin, než lidi z praxe.

A není to přece jenom forma manipulace? Do jisté míry se to tak může jevit. Pokud ale budeme spíše zdůrazňovat potřebnost celoživotního vzdělávání, neděláme tím nic špatného. A pokud nebudeme lidem nutit pouze jeden názor (např. že frontální výuka je nejlepší forma učení), ale spíše je seznámíme s různými způsoby a projekty, kterými se vzdělání dá dosáhnout, může to mít (podle mě) jen pozitivní důsledky. Myslím, že influencer marketing ve vzdělávání má smysl. Pokud se správně uchopí, může být skvělou pomůckou pro propagaci vzdělávání.