Informačné systémy v slovenskom školstve a ich bezpečnosť

Nikoleta Habartová
Mar 5, 2018 · 6 min read

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Nikoleta Habartová

Written by

MUNI Brno, student KISK

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University