Informační společnost vs digitální propast

Technologie a informační společnost

Informační rovnoprávnost

Digitální propast

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Barbora Červenková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University