Jak se bezpečně pohybovat v online světě, aneb jaké zanecháváme digitální stopy?

Gabriela Ivánková
May 22 · 10 min read

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Gabriela Ivánková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University