Jak zefektivnit studium pomocí online nástrojů?

Lucie Pavelková
Jan 9 · 6 min read
prezi.com
coggle.it
qizlet.com — menu
Quizlet — flascards
Quizlet — hra „Match“
Využití Trella jako obrázkové galerie
Využití Trella pro přehlednou organizaci informací
Google kalendář

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

    Lucie Pavelková

    Written by

    EDTECH KISK

    Educational Technology, KISK Masaryk University