Kam se poděl Edularp?

Jindřich Mašek
Apr 4 · 2 min read

Měnící se společnost, informační společnost, změna rolí, filosofické otázky učící se společnosti (Co je vzdělanost? K čemu se učíme?), celoživotní učení, různé formy a přístupy učení dospělých… to všechno se zdá být zastoupeno v edularpu.

Nechci vysvětlovat, co je to larp (a proč už není nutné psát ho verzálkami – vážně není). Ale pro jistotu, na tomhle ultrastarém videu si to můžete připomenout. A pak stačí přidat magickou předponu “edu” a cítíme, že jde o “něco se vzděláváním”.

V roce 2014 a i v následujícím jsem se účastnil skandinávské larpové konference Knutpunkt, kde se o tomto tématu diskutovalo v celé linii příspěvků. Tou dobou hýbalo téma edularpu a vzdělávání i českou larpovou scénou. Oblíbená forma zábavy se tak dostávala na pole edukace a vyzdvihován byl její vzdělávací potenciál.

Proč vlastně?

V našich podmínkách se jedná o intelektuální činnost pro dospívající a dospělé (ačkoli ve skandinávských zemích šlo ve většině spíš o aktivitu pro děti a žáky), která může mít široký záběr témat i cílových skupin. Na poli výuky dochází k určité změně rolí. Učitel je spíš facilitátorem zážitku a poznání, než že by frontálně vyučoval. Navíc není nutně omezeno na věkovou skupinu pro možnou různorodost pojetí a hlavně, předává intenzivní zážitek, který se lépe zapamatuje.

V České republice se po pokusech různých skupin (více či méně úspěšných) začal více systematicky edularpu věnovat spolek Eduludus, který se zaměřil na “vědečtější” témata a reálně je uváděl pro školy a vzdělávací instituce. Tamní designeři měli bohaté zkušenosti z larpů jako takových, edularp se zdál být logickým krokem.

Edularp explained

Na severu i ve světe asi nejznámějším příkladem je pak Osterskov Efterskole, internátní škola na larpu postavená (Celá škola jenom o larpu, cool, že? Je třeba si ale uvědomit, že v našich vzdělávacích systémech panují určité rozdíly, které existenci takové změny výuky na severu umožňují — především existence tzv. efterskole, které se dají chápat jako libovolný způsob ročního studia mezi naší střední a vysokou).

Dánská internátní larpová škola

A teď? Kam se poděl Edularp? Dánové si se svou školou patrně dál prosekávají cestičku k intenzivnějšímu zážitku na poli vzdělání (koneckonců má edularp jako fenomén u nich o něco delší historii), ale u nás? Poslední aktivita na webu Eduludu je z 14.6. loňského roku a ostatní larpové spolky o edularpu jako takovém spíše mlčí.

Je to změnou přístupů? Nebo jde o zbytečné pojmenování a řečeno s Occamem se vracíme k larpu a prostě k jeho využití ve vzdělávání? Ono je to asi ve výsledku jedno. Co růží zvou, zváno jinak, vonělo by stejně.

Tak jako tak jde o metodu, která vzdělávací proces zajímavě obohacuje.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jindřich Mašek

Written by

Designer @ House of Řezáč

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University