Kde pokračovat se vzděláváním po škole

Zdeněk Studený
May 23, 2019 · 7 min read

S trochou optimismu za rok dokončím své formální vzdělávání. Věnoval jsem mu vždy podstatnou část týdne. Zezačátku to bývalo i více než 4 dny v týdnu, postupem času jsem to redukoval na současný 1 den v týdnu s vyjímkami pro projekty. Co s tímto dnem navíc budu dělat? Jeho část si určitě vezme práce a snad i nějaké nové hobby, současně se ale nechci přestat učit. Formální vzdělávání pro mě bylo vždy jen jedno z míst, kde se učím nové věci a s jeho dokončením mám v plánu dát větší prostor těm ostatním způsobům vzdělávání.

Tento článek si klade za cíl dát dohromady způsoby vzdělávání, které se mi doposud osvědčili, nebo bych je rád v budoucnu vyzkoušel. Určitě zde nezvládnu pokrýt všechny možnosti, učíme se totiž pořád a často i z náhod. Chtěl bych ale dát dohromady seznam způsobů vzdělávání, ke kterému se budu moct po studiu vrátit pro inspiraci a snad poslouží i ostatním, kdo se chtějí dál vzdělávat a zrovna neví kde začít.

Vyrazit můžete třeba na konferenci. (fotka z WebExp 2018)

Aktivní vzdělávání

Do aktivního vzdělávání zahrnuji způsoby kterým je třeba věnovat aktivní čas a úsilí. Naučíte se u nich hodně, ale taky je třeba si na ně dopředu udělat prostor, protože budou chtít vaše plné soustředění.

On-line kurzy

S volnou chvilkou, notebookem a internetem můžete začít za chvíli. Nabídka je dneska už široká a lze najít kurzy na kde co, jsou zdarma i placené. Vybrat si můžete třeba na jednom z portálů níže.

Skillshare Nabízí přes 20 000 různých lekcí na nejrůznější témata. Od vedení byznysu, jeho propagaci a marketingu se zde můžete taky naučit také nové hobby. Měsíční členství tady výjde na 12 $, takže denně za Skillshare zaplatíte necelých 10 korun.

Udemy nabízí širokou nabídku především v oblasti IT. Portál cílí na pracující, kteří se nebojí za kurzy zaplatit. Motivuje proto lektory pro tvorbu kvalitního obsahu. Kromě bohatých materiálů poskytnutých k jednotlivým kurzům můžete očekávat také aktivní fóra, kde se můžete dále inspirovat a zapojit do diskuze.

Coursera je jeden z nejznámějších a největších vzdělávacích portálů nabízejících MOOC. Široká nabídka pokrývá snad všechny možné obory — lze zde například studovat od psychologie, přes matematiku až po chemii. Portál dnes spolupracuje s univerzitami z celého světa, může tak nabízet tituly, jejich cena je však v řádech sto tisíců korun. Pro kurzy je také nutné se kvalifikovat a tak vždy nemůžete začít se vzděláváním ihned.

Khan Academy se spojuje s institucemi jako MIT a NASA. V nabídce jsou především oblasti ze střední a základní školy, jako matematika, informatika nebo fyzika. Na rozdíl od ostatních portálů nabízí některé kurzy i v českém jazyce.

Google Garáž přidávám také portál specifický pro on-line marketing. Je přímo od Googlu a kromě základních teorií se zde také perfektně naučíte používat nástoje, které google k on-line propagaci poskytuje. Zmiňuje jej zde především proto, že celý kurz je zdarma a po jeho dokončení nabízí také certifikáty.

Workshopy

Koncentrovaný násyp informací v několika hodinách. Workshopy bývají často náročné a můžou zabrat i celý den. Jejich lektoři však bývají znalý ve svém oboru a tak dokáží během jednoho dne předat až roky zkušeností, které vás posunou skokově dopředu. Kromě toho si lektoři dávají záležet aby byli kvalitně připravené materiály a celý workshop byl zábavný. Osobně vnímám jako obrovskou výhodu také menší počet lidí se stejným zájmem, který se kvůli workshopu potká na jednom místě. O nové známosti tak není nouze, stejně jako o inspiraci, jak se dál v oboru vzdělávat. Přes spousta výhod mají workshopy jednu velkou nevýhodu a sice jejich dražší cenu. Proto si je třeba dobře vybrat, na které workshopy vyrazit.

Hackatony

Podobně intenzivní jako workshopy jsou hackatony. Hackatony jsou setkání lidí (původem především z IT), kteří se snaží přijít na řešení problémů během několikahodinového maratonu. Pracuje se v týmech a tak se hodně naučíte od ostatních členů svého týmu. Jsou také dobrou příležitostí otestovat svoje limity při práci ve spánkovém deficitu a potkat nové kamarády v oboru. Součástí hackatonů bývá také občerstvení a pití, takže o zábavu není nouze.

Konference

Pro mě osobně způsob jak si odpočinout a načerpat energii pro další vzdělávání v oboru. Jednotlivé přednášky jsou spíše inspirací, díky které můžete objevit nové směry pro další vzdělávání. Na místě také můžete potkat staré i nové známé z oboru. Konference jsou často investicí na několik dní, vyplatí se proto vybrat pár dobrých, které během roku navštívit.

MeetUpy

Ve větších městech jsou často aktivní oborové komunity, které pořádají pravidelná setkání. Meetupy by šlo považovat se dětskou porci konference, často začínají několika přednáškama na které navazuje diskuze s party. Jsou dobrou příležitostí, jak využít večer v týdnu, potkat nové lidi a trochu se inspirovat.

Komunity a fóra

Neváhejte se přidat do komunit v oboru, při zapojením do diskuze vám ostatní pomůžou dále rozvinou vaše nápady, nebo ukázat kde jsou jejich limity. Poskytují taky diskuzi aktuálních témat, vysvětlují problematickou látku a při publikaci dávají dobrý pocit při pomoci druhým.

Pasivní vzdělávání

Snad pod trochu nešikovným názvem pasivního vzdělávání zahrnuji aktivity, při kterých primárně znalosti příjímám a nemusím nic aktivně tvořit. Výhodou pasivního vzdělávání je možnost dělat ho i ve volných chvílích, třeba během cesty do práce nebo při čekání na poště.

Odborné knihy

Knihy jsou zde na prvním místě, dokáží jít do hloubky problematiky a podat tak ucelený vhled do oboru. Oproti ostatním způsobům pasivního vzdělávání zaberou hodně času, proto je dobré věnovat čas správnému výběru.

Při volbě odborné literatury můžete “ochutnat” kousky knížek z TED videí, přečíst si rozhovory s autorem a nebo si ho poslechnout v podcastu. Zjistíte tak jestli vás téma opravdu bude zajímat stejně tak jako styl, kterým autor komunikuje. Jako základní ověření kvality může posloužit hodnocení na goodreads nebo recenze pod knížkami na Amazonu.

Audioknihy

Pokud raději posloucháte a nebo prostě nemáte chvíli sednout si ke knížce, protože pořád někde poletujete, může být pro vás řešení audiokniha. Téměř všechny známé knihy už dnes mají svoji hlasovou podobu, můžete tak spojit svoje vzdělávání s oblíbenou aktivitou, ať už půjde o úklid domu nebo se půjdete proběhnout.

Pokud si audioknihy oblíbíte a nemáte problém s angličtinou, je výhodné pořídit si předplatné. Největší komerční nabídku čítající přes 180 00 audioknih nabízí Audible. Měsíční členství zde stojí podobně jako jedna papírová kniha a tak si za 15$ měsíčně můžete užívat neomezené množství audioknih.

Podcasty

Spousta kvalitního odborného obsahu dnes skrývají také podcasty. Pokud bych audioknihy označil za filmy audio vzdělávání, potom podcasty budou takovými seriály — jsou kratší a často nabízejí více dílů. Velké množství podcastů je dnes poskytnuto zdarma a najdete v nich od slavných osobností až po uznávané vědce. Některé jsou vedené formou rozhovorů a jiné jsou jen monology autorů, forma se různí stejně jako kvalita zvuku a zpracování. Je proto třeba vybrat si podcast, který vám bude příjemný.

TED

TED (Technology, Entertainment, Design) nabízí spousta videí, kde přednášející představují to nejzajímavější ze svého oboru. Přednášky jsou velice stravitelné a obsahují jen to nejzásadnější, protože každá má časové omezení do 18 minut. Jsou dobrý způsobem jak se inspirovat, nebo zrelaxovat a přitom se něco naučit. Protože spousta přednášejících publikuje knihy, jsou přednášky také jakousi ochutnávkou knihy, kterou si poté možná budete chtít přečíst.

O důležitosti spánku přednáší Matt Walker, autor knihy Proč spíme.

Youtube

Youtube je jedním z nejvíce dostupných způsobů jak si osvojit nové dovednosti. Ať už hledáte jak vyměnit propíchnutou pneumatiku, nebo jak vypočítat parciální derivaci, stačí se zeptat a v moři obsahu nejspíš najdete odpověď. Začít se vzděláváním na Youtube můžete třeba na jednom ze 75 edukačních kanálů, nebo prostě zadejte své téma a začněte se vzdělávat. Jen pozor na autoplay, ať se vzdělávání nakonec nejsou jen hodiny sledování videa.

Chcete si připomenout dobrou knížku, kterou jste četli před lety? Možná je na youtube shrnutá do pár minut.

Sledujte specialisty v oboru

Přečetli jste dobrou knížku, nadchla vás přednáška nebo jste byli na skvělém workshopu? Zůstaňte aktuální a začněte autory dále sledovat na jejich socálních sítích, spousta z nich tam bude sdílet své nové zjištění a nebo kusy svého života. Zjistěte si na jakých kanálech komunikují, oblíbené bývájí twitter, instagram, facebook, nebo třeba linkedIn. U některých autorů možná najdete i aktivní osobní blog.

Nezapomeňte vždy hledat

Ať už se budete snažit naučit cokoliv, strávit pár minut na Googlu se většinou vyplatí. Dá vám to základní přehled a ukáže další možnosti, kde se vzdělávat. Pokud se vám nedaří najít co hledáte, může vám pomoct tabulka níže, nebo 30 vyhledávacích triků pro efektivnější hledání.

Tahák pro efektivnější vyhledávání na Googlu. (zdroj)

Na závěr přidávám celý seznam pro rychlou orientaci. Snad vám článek ukázal nebo připoměl jeden ze způsobů, který můžete zapojit do svého vzdělávání. Jestli vás napadá další způsob vzdělávání, co jste tady nenašli, tak ho prosím neváhejte napsat do komentářů, rád ho přidám do seznamu. :)

Aktivní vzdělávání

 • On-line kurzy
 • Workshopy
 • Hackatony
 • Konference
 • MeetUpy
 • Komunity a fóra

Pasivní vzdělávání

 • Odborné knihy
 • Audioknihy
 • Podcasty
 • TED
 • Youtube
 • Sledujte specialisty v oboru

Zdroje

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app