Kdo jsou ve skutečnosti digitální nomádi?

Klára Mašková
May 11 · 3 min read

Digitální nomádství není nijak závratně nový pojem. V poslední době se však stává čím dál tím známější. Na internetu lze nalézt mnoho článků. Existuje portál, který sdružuje komunitu digitálních nomádů https://nomadlist.com/, na němž lze například nalézt aktuální žebříček nejoblíbenějších destinací.

Digitální nomádi bývají zobrazováni jako mladí profesionálové, kteří pracují výhradně v on-line prostředí, takže nejsou závislí na místě pobytu. Jejich životní styl je nezávislý, protože jsou schopni vykonávat svou práci v online prostředí a zároveň pracovat a cestovat na mezinárodní úrovni. Kdo jsou však digitální nomádi ve skutečnosti?

V průběhu studie, která se snažila konceptualizovat fenomén digitálního nomáda vytvořením definice digitálních nomádů, proběhlo mimo jiné i 22 polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivci identifikující sami sebe digitálními nomády. Nejmladšímu účastníkovi bylo 19 let a nejstaršímu 51. Většina však byla z řad dvacátníků a třicátníků, což může mít hned několik příčin. Tyto generace už v raném věku vyrůstaly v souvislostmi s informačními a komunikačními technologiemi a zároveň ještě nemají žádné rodinné závazky. Téměř všichni účastníci měli alespoň bakalářský titul a všichni pracovali buď jako živnostníci nebo jako podnikatelé. Pouze v jednom případě šlo o vzdáleného zaměstnance. (Reichenberger, 2018)

V průběhu studie se ukázalo, že rozsah cesty není důležitý proto, aby se člověk mohl považovat za nomáda. Cestování (domácí i mezinárodní) tedy není považováno za nutný předpoklad pro to, aby byl člověk označován digitálním nomádem, nýbrž jedním z možných způsobů využití možnosti mobility. Autoři studie rozdělili nomády do čtyř úrovní:

Úroveň 0 — Jedinci, kteří jsou nezávislí na místě prostřednictvím on-line práce. Tato úroveň definuje základní požadavky pro digitální nomádství.

Úroveň 1 — Jedinci, kteří využívají nezávislosti své lokality na omezené prostorové úrovni a zároveň neustále zůstávají ve svém domácím prostředí

Úroveň 2 — Jedinci, kteří občas a přerušovaně cestují. Vždy se však vracejí do svého domácího prostředí nazývaného „domovská základna“. V těchto případech je zachován trvalý pobyt a cestování je vyhraněno na omezené časové úseky.

Úroveň 3 — Jedinci, kteří mají neustálý cestovní režim, a to bez trvalého pobytu či návratu do domovské základny. Maximálně tedy využívají nezávislost na lokalitě, kterou jim poskytují jejich pracovní podmínky (Reichenberger, 2018).

Z průzkumu také vyplynulo, že rozvoj informačních a komunikačních technologií má silný dopad na interpretaci pracovního a volného času. V západních společnostech se předpokládá, že pracovní čas převažuje nad volným časem. Digitální nomádi ukazují, že to může vést k opačnému výsledku, kdy informační a komunikační technologie podporují převahu vnímaného volného času prostřednictvím jejich integrace do holistického životního stylu (Reichenberger, 2018).


REICHENBERGER, Ina. Digital nomads — a quest for holistic freedom in work and leisure. Annals of Leisure Research [online]. 2018, 21(3), 364–380 [cit. 2019–05–11]. DOI: 10.1080/11745398.2017.1358098. ISSN 1174–5398. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11745398.2017.1358098

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Klára Mašková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University