Knihovna bez knih? Kacířská myšlenka! Nebo ne…?

Domi Rebi
Domi Rebi
Mar 21, 2018 · 2 min read

Jsou i v dnešní době knihy to, co definuje knihovnu? Ano. Jsou v dnešní době knihy to jediné, co definuje knihovnu? Ne.

Ačkoliv má většina laické veřejnosti stále zažitou představu knihovny jako místa, kde jim povětšinou starší, přísná dáma s brýlemi vypůjčí knihu a nic víc (a nutno přiznat, že tato stereotypní představa v některých knihovnách stále ještě odpovídá realitě), tak valná většina knihoven takovému obrazu již neodpovídá. V knihovnách nejen, že nalezneme už i mladší tváře, knihovníky a knihovnice, kteří uživatele/návštěvníky nenapomínají, pokud se začnou bavit, ale především se knihovna stává místem, kde lidé tráví čas, nejen s knihou v ruce.

Když chci knihu, tak…

Proč navštěvujeme různé typy knihoven? Vezmeme-li si například Brno, tak zde máme možnost navštívit celou síť poboček městské knihovny Jiřího Mahena, krajskou a vědeckou Moravskou zemskou knihovnu a dále pak fakultní knihovny jednotlivých univerzit. Výběr je široký, dle čeho si zvolíme, že půjdeme do jedné ale do dalších už ne? Myslím si, že určujícím kritériem je nabídka služeb a obsah fondu.

Pokud to vezmu z pohledu studenta…

Studuji-li například Filozofickou fakultu, tak očekávám, že fakultní knihovna této fakulty mi bude schopná poskytnout knihy, které potřebuji ke studiu. Pokud mi je nebude schopná nabídnou (z nejrůznějších důvodů: vysoká pořizovací cena, málo exemplářů, nedostatečná kapacita prostor knihovny), pak se zřejmě obrátím buď na jinou fakultní knihovnu, nebo jako další variantu zvolím Moravskou zemskou knihovnu? Pokud ani ta nebude mít pro mě potřebné knihy, co dál, když je potřebuji? Nebylo by pěkné, mít možnost, si potřebnou knihu skrze knihovnu vypůjčit například v elektronické formě? Potřebuji vůbec, aby kniha byla fyzicky v knihovně? Nebylo by lepší mít tam více prostoru pro (společné) studium, namísto regálů plných knih, na které sedá prach?

Naopak od městské knihovny neočekávám nijak rozsáhlou sekci odborných knih, za to ale obrovské množství beletrie, zajímají mě hlavně nové tituly. Vzhledem k tomu, jakou rychlostí přicházejí na trh nové knihy a omezenému rozpočtu, nemají knihovny šanci uspokojit v jednom okamžiku požadavky všech čtenářů — o některé knihy je obrovský zájem a o některé nikdo léta nezavadil. Nebylo by lepší, aby čtenáři měli možnost si vypůjčit knihu, na kterou zrovna mají chuť. Nebylo by skvělé mít fond, který v každém okamžiku přesně odpovídá zájmům a potřebám čtenářů a žádná z knih není „ležák“?

Lidé dnes do knihoven nechodí jen kvůli knihám, chodí sem, aby se setkávali s ostatními, bavili se, vzdělávali a rozvíjeli se. Úloha knihoven, jejich role ve společnosti se mění a posouvá. Myslím tedy, že myšlenka knihovny bez fyzických knih není vůbec, tak děsivá nebo nereálná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Upuštění od fyzických knih a přechod k e-knihám je jen dalším krokem k tomu, aby knihovny mohly plnit nové požadavky, které jim budou v 21. století dávány.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Domi Rebi

Written by

Domi Rebi

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University