Knihovny bez knih jsou jen “ovny”

Jan Harnušek
Mar 18 · 3 min read

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jan Harnušek

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University