Koncept Heterodox Academy aneb jak bojovat proti dogmatům

Monika Martonová
Jul 9, 2017 · 9 min read

Universitám vládne společná doktrína. V roce 2011 vyšel v New York Times článek o tom, že většina postgraduálních studentů je levicově orientovaná. John Tierney nabízí 2 hypotézy, které nám mohou poskytnout vysvětlení, proč tomu tak je. Prvním důvodem může být to, že pravicově smýšlející lidé nemají zájem o vysoké akademické vzdělání a kariéru na vysoké škole. Druhým (častějším) názorem prý je, že tito lidé jsou příliš zkostnatělí, netolerantní a zaslepení.

University nás vybízí k toleranci. Máme respektovat rasové, etnické a kulturní odlišnosti, máme uznávat rozličné sexuální orientace a gendery (mimochodem, věděli jste, že v New Yorku oficiálně existuje 31 uznávaných genderů? — jejich výklad od UC Berkeley), respektujeme také metodologický pluralismus ve vědě a výzkumu, ale co je zásadní, o sociopolitické diverzitě se zde nemluví. Proč na vysokých školách převažují marxistické kurzy?

Na základě článku The State of the Academy: Problem, Scope, and Reforms představím několik zajímavých projektů, které vstupují do vzdělávání a přitom akcentují pluralitu názorů, svobodu projevu a diskusi. Následně se pokusím popsat, co pro mě znamená politicky korektní universita.

Liberty Classroom (dále jen LC) je vzdělávací nástroj, který může sloužit jako rozcestník zajímavých témat. Presentuje se jako opozice klasického školství (“co jste se nikde neučili”) a studium na tomto portálu je zpoplatněno symbolickou částkou 24 centů denně. LC obsahuje audio a videa, jejichž prostřednictvím Tom Woods (bakalář z Harvardu a Ph.D. z Kolumbijské university) předává své znalosti nasbírané v průběhu mnohaletého studia. Svůj projekt nazývá online universitou zaměřenou na oblast historie, filosofie, a ekonomie. Rozsah celých lekcí je 30–55 minut a díky krátkým audio nahrávkám LC akcentuje prostojové učení. Projekt na své úvodní straně avizuje, že pomáhá najít argumenty pro vyjádření a podporu názoru studenta. Věřím, že se jedná o soubor cenných informací, nicméně stránky na mne působí vzhledově velmi nesympaticky — vtíravě, uměle, neprofesionálně a na první pohled by si návštěvník mohl myslet, že se jedná o SCAM nebo nabídku MLM.

Learn Liberty je rozsáhlý zdroj plný otázek, nápadů a názorů pod záštitou Institute for Humane Studies at George Mason University. Propojuje pedagogy a studenty z celého světa a nabízí jim možnost diskutovat nad různými tématy — od filosofie a historie přes ekonomii až po pop kulturu. Kromě diskusního fóra obsahuje také videa, blogy a online knihovnu. Stránky této organizace vypadají sympaticky, jsou přehledné a na rozdíl od předchozího projektu je členství zdarma. Přihlásit se můžeme přes FB nebo Google účet, mně se to bohužel nepodařilo, protože mé jméno prý obsahuje zakázané znaky, a možnost upravit si uživatelské jméno přímo pro Learn Liberty jsem nenašla. I bez přihlášení je však možné procházet nabídky práce, stáží, pozvánky na události nebo studentské spolky.

Liberty.me je sociální síť, na které se setkává komunita zastánců svobody. Členství zahrnuje nejen propojení s inspirativní komunitou, ale také možnost psát vlastní blog, využívat rozsáhlou knihovnu a vstupovat do soukromých diskuzních fór. Stránky svým vzhledem lehce připomínají internetový zpravodaj, po přihlašení (které je možné uskutečnit skrze FB nebo G+) se rozložení obsahu změní. Na Liberty.me si lze vyplnit vlastní profil, přidávat si nové přátele, posílat jiným uživatelům zprávy a personalisovat si rozhraní i obsah. Z výše uvedených sítí působí tato jako nejvíce otevřená, akční a interaktivní, nachází se zde spousta aktivních blogerů, kteří píší poutavé články na rozmanitá témata, odkazů na další zdroje a zajímavých prvků (např. možnost napsat vlastní status). Lze si také stáhnout mobilní aplikaci pro Android a iPhone nebo odebírat podcasty.

Institute for Humane Studies (dále jen IHS) je nezisková vzdělávací organizace, která spojuje studenty a pedagogy za účelem podpory vzdělávání vedoucího ke svobodné společnosti. Nabízí stipendia a granty pro výzkumy či akademické práce, odborné online zdroje včetně webinářů, mentoring a face-to-face semináře, které mají studenty a absolventy připravit pro jejich kariéru (třeba i v akademickém prostředí). Témata se týkají svobody, která zasahuje do všech aspektů lidského života, a jsou předávána různými způsoby: od sókratovského dialogu přes tradiční přednášky až po workshopy. Vize této organizace je inspirovat, vzdělávat a podporovat studenty, absolventy a budoucí i současné pedagogy v jejich činnosti. IHS si zakládá na hodnotách jako je zvídavost, zodpovědnost a podnikavost. Poskytuje také blogovací platformu, která má spoustu rubrik (např. akademický trh práce, psaní disertace, nápady, síťování, publikování, výuka, přežívání doktorandů atd.).

Center for a Stateless Society (dále jen CSS) je portál, jenž sám sebe označuje jako „Think Tank and Media Center,“ který vysvětluje a obhajuje myšlenku sociální kooperace bez agrese, nátlaku a centrální autority. Černobílý konservativní design připomíná výtisk starých novin, jediná barevná část je stránka se zdroji, kde se nachází množství knih, audioknih, nástrojů, publikací a dalších odkazů. Hlavním obsahem CSS je velké množství článků a komentářů, výzkumných zpráv, recenzí knih a postřehů, které je možné propojit s Tumblr, Facebookem nebo Youtube. Čtenář může finančně podporovat své oblíbené autory skrze Patreon, odebírat novinky nebo si vyhledávat tematické texty podle tzv. „issues“, které označují konkrétní problematiku.

Heterodox Academy (dále jen HA) tvoří skupina akademiků a vědců z humanitních, sociálních i přírodních věd, kteří hledají cesty, jak vylepšit život a fungování universit. Název „heterodoxní“ je kontrastem k přívlastku ortodoxní a doslova znamená “not conforming with accepted or orthodox standards of beliefs.”

HA reaguje na problém potlačování diversity názorů na akademické půdě, přičemž se odvolává na americké studie Gross & Simmons, 2007; Inbar & Lammers, 2012 a Langbert et al. 2016, které dokazují, že na universitách převažuje levicová politická orientace.

zdroj: https://heterodoxacademy.org/problems/

Na tomto místě je vhodné objasnit, jaký je rozdíl mezi konservativní neboli pravicovou, v USA republikánskou politikou a liberální neboli levicovou, v USA demokratickou politikou. Stručně řečeno, první zmíněný směr zastává minimální (nebo alespoň limitovaný) stát, nízké daně, podporuje podnikání a akcentuje volný trh. Demokratická strana čili levicoví politikové jsou naopak proponenty výrazných státních zásahů (regulací), sociální politiky (vyšší daně) a ekologického přístupu.

HA můžeme chápat jako koncept vysoké školy, který stojí na určitých principech. Pokud bude universita dodržovat stanovenou metodologii, může být označena za HA. Na stránkách je vypracovaný kompletní průvodce, jak tohoto stavu dosáhnout nebo se k němu alespoň přiblížit. Ve zkratce se jedná o tři hlavní zásady:

Co se týče komplexního vysvětlení třetího bodu, na stránkách HA existuje tzv. Viewpoint Diversity Experience, což je zážitková cesta různými úhly pohledu, která se skládá z 6 kroků a má názorně ukázat, co taková diverzita obnáší. U každého kroku se dočteme argumenty pro prospěšnost, z čeho se krok skládá a proč je důležitý a celé si to můžeme vyzkoušet na konkrétním příkladu.

Za sebe doporučuji projít si celé VDE, zde je jen krátké zprostředkování myšlenky:

Foundation for Economic Education (dále jen FEE) je organizace pro podporu svobodného vzdělávání v oblasti ekonomie. Nabízí články, akce, knihy a online kurzy, které jsou volně dostupné. Knihy je možné bez nutnosti registrace zdarma stahovat ve formátu epub nebo mobi, v případě zájmu o některou událost nebo online kurz je potřeba se registrovat např. skrze G+, Facebook nebo LinkedIn. V událostech nejčastěji najdeme pozvánky na různé semináře, meetingy nebo debaty a pokud chce některý člen komunity uspořádat vlastní setkání, může v této části vytvořit pozvánku i na svou událost. Přihlášený uživatel může více interagovat s komunitou — vyhledávat v uživatelích, stát se členem menších tematických skupin, využívat diskusní fóra..

Freedomain Radio má podnadpis The Largest Philosophy Conversation in the World. Stefan Molyneux na těchto stránkách zveřejňuje svou show, která v současné době čítá okolo 3 000 podcastů. Najdeme zde volně ke stažení také několik knih a to jak v textových formátech tak také v audio verzi nebo diskusní fórum, kde lze vkládat příspěvky na témata jako jsou např. věda, technologie, vzdělávání, rodičovství, filosofie, náboženství..

Libertarianism.org je sbírka zdrojů organizace Cato Institute o teorii a historii svobody. Jedná se o knihy a eseje klasiků v oboru, ale také o různé články novodobých autorů. Můžeme zde také najít recenze knih, videa, online kurzy a tři série podcastů. Libertarianism.org je velice aktivní také na Facebooku, kde sdílí například citáty slavných osobností nebo tematické články a videa. Pod příspěvky se často rozvine podnětná diskuse.

Mises Institute pokračuje v tradici ekonomů rakouské školy Murray N. Rothbarda a Ludwiga von Misese. Zaměřuje se na vzdělávání a výzkum z pohledu individuální svobody, upřímné historie a mezinárodního míru. Soustřeďuje se na oblast praxeologie, což je věda o lidském jednání, kterou se zabývali právě výše zmínění velikáni. Institut spolupracuje s mnoha studenty a školami po celém světě, disponuje obrovskou online knihovnou a organizuje vzdělávací akce, které jsou většinou pro členy MI zdarma. Zájemcům (studentům i akademikům) poskytuje finanční podporu při publikování a výzkumech formou grantů. Neméně cenná je však také odborná pomoc, kterou nabízí komunita kolem Mises Institutu nejen online, ale také na pořádaných seminářích, diskusích a konferencích. Kromě webu, který mimo reklamy na placený obsah působí v porovnání s předchozími projekty odborněji a seriózněji, tento institut používá také Facebook a Twitter.

The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity je nadace, kterou založil sám lékař a politik Ron Paul jako vzdělávací organizaci. Nabízí několik programů, z nichž se každý zaměřuje na jiný druh pomoci — letní škola, semináře, stipendia, publikování.. Na úvodní straně webu se nachází spousta článků a videí o aktuálním dění, komentářů a podcastů. Web vypadá jako seriózní deník a rozhodně se jedná o rozsáhlý rozcestník užitečných zdrojů pro samostudium i akademické účely.

Všechny tyto projekty považuji za přínosné zejména z důvodu otevřeného přístupu a střetávání se odlišných myšlenkových směrů, které ve výsledku obohatí všechny strany. Tyto vzdělávací projekty se přibližují ideálu politicky korektní university, ke kterému by dle mého názoru měla směřovat i každá kamenná universita.

Politicky korektní universita je pro mě ta, která usiluje o objektivní přístup a není ideologicky zatížená. Snaží se být hodnotově neutrální a poskytnout svým studentům maximum informací ze všech úhlů pohledu. Disponuje širokým spektrem literatury a jiných odborných zdrojů a spíše studentům otevírá cesty než aby jim určovala, co si mají myslet. Nechává studenty utvořit si vlastní názor a dojít k různorodým závěrům, které si umí obhájit smysluplnými argumenty a diskutovat o nich.

Bohužel z vlastní zkušenosti musím říct, že fond mnoha akademických knihoven je až na výjimky jednostranný a celé studijní obory často sdílejí stejný náhled na svět, v jehož správnosti se vzájemně utvrzují, místo toho, aby čelily výzvám, prováděly myšlenkové experimenty a objevovaly nové přístupy. Řešením tohoto problému může být kromě rozmanitých odborných zdrojů také více diskusních seminářů. Myslím si, že university by se měly snažit naučit studenty mít přehled v daném oboru, umět v rámci něj přemýšlet, propojovat různá témata, aplikovat své znalosti a přicházet na nové myšlenky.

Zdroje:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Monika Martonová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University