Konceptuálny rámec pre DDDM

Jakub Janák
Apr 11 · 3 min read
Zdroj
Zdroj

Dátová úroveň

Informačná úroveň

Znalostná úroveň

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jakub Janák

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University