Konektivismus jako cesta k úspěchu

Martin Řehořík
Mar 13 · 2 min read

Konektivismus je teorie, která rozvíjí osobní vzdělávání v rámci prostředí určitých sociálních sítích. Mezi hlavními principy je učení na základně různorodosti zdrojů a schopnost poznávat i jiné znalosti než ty naše vlastní — člověk musí být značně informačně gramotný. Dalo by se říci, že učení se pomocí teorie konektivismu zahrnuje značnou míru analytické práce, což se dá využít ke komerčnímu úspěchu.

Hry a Kickstarter

Pro svůj příklad jsem si vybral celosvětově známou platformu Kickstarter a její podkategorii „Tabletop games“, jelikož si myslím, že předvádí zdárný příklad konektivismu v praxi. V samotném roce 2018 kategorie „Games“ (která zahrnuje jak digitální, tak analogové hry) vybrala od podporovatelů přes 200 milionů dolarů.

Když se mluví o komunitním financování a deskových hrách, jako jasná, všeobecně uznávaná figura se objeví Jamey Stegmaier. Jedná se o člověka, který si prošel začátky herního oddělení Kickstarteru, kdy byla radost vybrat pár desítek tisíc. Je to člověk, který je katalyzátorem konektivistického učení o Kickstarteru v deskoherním průmyslu. Na svém blogu popisuje, co by tvůrci, kteří se rozhodnou jít cestou komunitního financování, měli dělat už rok předtím, než spustí svou kampaň až po samotnou logistiku a budoucí rozvoj firmy. Navíc sepsal o tomto tématu i knihu, se kterou prorazil do knihoven mnoha hráčů a tvůrců, a svým vystupováním na sociálních sítích dal najevo, že jedním z hlavních principů, za kterými stojí, jsou komunikace a upřímnost. Tímto umožnil rozvoj mnoha dalších komunit.

Veřejná komunita

Základem konektivismu je sociální síť každého z jedinců, takzvané specializované uzly, a jedním z mnoha příkladů v herním průmyslu je Facebooková skupina „Tabletop Backer Party“ čítající necelých deset tisíc jedinců. Jejím zakládajícím moderátorem je Daniel Zayas, který ve šlépějích konektivismu sdílí rady ze svých osobních zkušeností. Člověk tak má jedinečnou možnost zjistit rady od veteránů přímo z průmyslu, a může si vzít nespočet rad k srdci na svou cestu komunitního financování.

Cesta k byznysu

Je to tedy k něčemu? Dá se naučit správně dělat určitý business pomocí konektivismu? Dle mého názoru ano, ovšem je to velmi klikatá cesta. V kdejaké skupině se najdou lidé, kteří jsou na dané pole experti, ovšem o to víc se najde samozvaných „expertů“, kteří vyvádí z různých dat nepravdivé úsudky. Schopnost rozpoznat klíčové informace pro vlastní situaci je tedy v konektivismu jednou z nejdůležitějších.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Martin Řehořík

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University