Kryptoměna Bitcoin: Dobrá investice nebo nutné zlo?

Kamila Vejmelková
Jan 30 · 6 min read

Kryptoměna (ang. Cryptocurrency) je novodobá elektronicky vytvořená digitální měna, která vznikala za účelem zlepšení transparentnosti finančního systému a zvýšení bezpečnosti a rychlosti převodu peněz. Je to univerzální měna, která nepatří žádné konkrétní zemi.

Nejznámější a také první vzniklou kryptoměnou je Bitcoin (BTC). Vznikl na začátku roku 2009 a jeho zakladatelem je Satoshi Nakamoto. Jedná se ale pravděpodobně o pseudonym, jeho identita je neznámá, neví se ani, jestli je to jednotlivec či skupina lidí. Na Bitcoinu začínal pracovat už v roce 2007 a v srpnu 2008 zakládá internetovou doménu bitcoin.org. Jeho aktivitou se z Bitcoinu během pár let začíná stávat fenomén, pod jeho jménem vychází i několik knižních publikací, poté se Satoshi stahuje do ústraní.

Celý systém Bitcoinu je založen na tzv. peer-to-peer síti, nebo také open source a vše funguje na decentralizované síti uživatelů. Všechny převody peněz z účtu na účet probíhají anonymně, avšak vědí o nich všichni uživatelé. Jedná se o bezpečný systém bez existence jediného hlavního serveru. Dá se říct, že je systém Bitcoinu nezničitelný, protože se nachází na tisících počítačích po celém světě. Možnost ovlivnit měnu či samotnou hodnotu Bitcoinu je zcela nepravděpodobné a takřka nemožné, jedná se proto o jednu z nejstabilnějších měn na světě.

Cena Bitcoinu

Když se poprvé spustil systém BTC, tak uživatelé za nákup jediného Bitcoinu dali pouze 30 centů. Cena rostla velmi pomalu a první větší rozmach se uskutečnil až v roce 2013 kdy se jeden Bitcoin ze 13 dolarů vyhoupl přes 1000 amerických dolarů. Na začátku roku 2014 došlo k velkému propadu ceny hlavně kvůli hackerskému útoku na směnárnu MT. Gox, která v té době obchodovala se 70 % všech vytěžených Bitcoinů. Hodnota Bitcoinu se tehdy pohybovala jen okolo 55 až 100 dolarů. V roce 2017 se Bitcoin opět přehoupl přes hranici 1000 amerických dolarů a od té doby jeho cena stále velmi rychle rostla až se dostala na neuvěřitelných 19 666 dolarů za jeden Bitcoin. O další rok později cena ale opět klesá a poté se stabilizuje na necelých 9000 dolarech. V přepočtu na české koruny tato částka činí něco okolo 200 000.

Těžba kryptoměny

Když se řekne těžba kryptoměn, neznamená to doslova těžbu v dolech, jedná se v podstatě jen o pouhé ověřování a provádění transakcí. Síť Bitcoinu nefunguje jako klasická banka, zde funguje síť těžařů (anglicky nazývaných miners), kteří jsou zodpovědní za ověřování transakcí. Na ověřování je potřeba velmi silný hardware s patřičným softwarem. Pokud toto všechno máte a použijete to při ověřování transakcí, dostanete odměnu. Finanční odměna proto slouží jako taková forma motivace a díky aktivitě těžařů pak celá síť funguje tak jak má. V dnešní době se těžba již nevyplatí. Při ceně výkonných HW a SW a množství spotřebované energie, se budete zřejmě držet v mínusu, také musíte vzít v potaz čas, které je k takové těžbě třeba.

Těžba takového Bitcoinu je velmi náročná a její náročnost se s časem neustále zvyšuje. Ovlivňuje to především vysoká konkurence a snižování emise nových Bitcoinů. Síť je nastavena tak, že do roku 2140 uvolní 21 milionů Bitcoinů a poté dosáhne svého maxima. Dále už se žádné Bitcoiny těžit nebudou.

Dochází k tzv. halving Bitcoinu. Jednou za 4 roky dojde ke snížení odměny pro těžaře o jednu polovinu. To také zásadně ovlivňuje cenu i množství energie, které těžaři spotřebují. Až dojde k tomu, že se odměna nedá už dále rozdělit, zastaví se i těžba Bitcoinu.

Co se týče energetické náročnosti, tak v současné době se při těžbě spotřebuje stejné množství elektřiny, jako pro celé Česko. Energetická náročnost se zvyšuje každým rokem, mnohdy i o dvojnásobek své předchozí hodnoty. V roce 2019 se jednalo o 73,12 TWh, což odpovídá asi 0,33 % energie, které se spotřebuje na celé zemi za rok. Důvodem toho růstu je čím dál tím větší „hlad“ po Bitcoinech, protože čím větší hodnotu BTC má, tím více lidí se zapojuje do jeho těžby. Roste náročnost těžby a s tím i požadavky na náročnější zařízení, s čímž jde ruku v ruce i větší spotřeba energie. Stále je to ale mizivé množství oproti energii, kterou vyprodukuje tradiční bankovní systém, nebo klasická těžba zlata. Bitcoin podle posledních studií využívá pro svoje fungování 74 % obnovitelných zdrojů energie.

Příklad Ruské farmy na těžbu Bitcoinu.

Výhody kryptoměny Bitcoin

Decentralizace — na rozdíl od klasických peněz nemá žádnou centrální autoritu, žádná banka nemůže regulovat jeho cenu.

Transparentnost blockchainu — Bitcoin využívá blockchain neboli tzv. „účetní knihu“, kde se uživatelé mohou podívat na historii svých transakcí. Když je transakce potvrzena, přidá se do blockchainu a už se s ní dále nedá manipulovat.

Kryptografie — vše je zašifrované a zatím se systém nikomu nepodařilo prolomit. Celé je to postavené na proof-of-work scriptu, který právě zajištuje ochranu před útoky a podvody.

Anonymita uživatelů — systém používá BTC adresy, což jsou 34místné kódy, které neobsahují žádné informace o uživatelích.

Rychlé transakce — převody zde probíhají v rychleji než převody běžné měny, a to i ty do zahraničí. Výhodou také je, že je možné systém využívat 24 hodin denně.

Použitelný po celém světě — je směnitelný za klasické peníze v jakékoliv měně.

Nepodléhá inflaci — Bitcoin má přesně daný počet a nikdo nerozhoduje, jestli by se měly „natisknout“ další, jako je tomu u normálních bankovek.

Nedá se zfalšovat — vše kontrolují tzv. těžaři a šance na nějaké falšování je zde téměř nulová. Neznamená to však že nedochází k podvodům.

Nevýhody kryptoměny Bitcoin

Volatilita — kurz Bitcoinu se stále mění a nikdo nedokáže předem určit, jak se dál bude vyvíjet, protože je to všechno úplně nové a nedá se to s ničím porovnávat.

Krytí měny — Hodnota Bitcoinu je čistě spekulativní a není podložena žádnou jinou reálnou hodnotou.

Poplatky — Před pár lety byly poplatky za transakci pouze pár centů, cena poplatků však rapidně roste, dnes se jedná o desítky dolarů za převod.

Internet — vše funguje přes připojení k internetu, pokud jste na místě bez internetu, žádnou transakci nebudete schopni udělat.

Krádež — dochází k častému útoku hackerů, kteří dokážou ukrást peníze z účtů, tomu částečně může předejít Bitcoinová peněženka, ke které uživatelé dostanou vlastní privátní klíče.

Zneužití — kryptoměny obecně se mohou stát snadnou cestou pro obchodníky s drogami, zbraněmi, či podporovatele terorismu a jiné. Jde však pouze o malý zlomek mezi uživateli Bitcoinu.

Další kryptoměny

Díky velké popularitě Bitcoinu vznikají i další kryptoměny, které se od BTC obecně moc neliší, ovšem oproti němu mají i pár svých výhod či nevýhod.

Bitcoin Cash (BCH) — vznikl odvětvením od Bitcoinu v roce 2017, kvůli neshodě při aktualizaci. Ke konci ledna 2020 jeho kurz činí 380 amerických dolarů.

Ethereum (ETH) — systém, který vznikl v roce 2015 jako decentralizovaná platforma, která k lacení využívá tzv. Ether token. Jedná se o druhou nejpopulárnější virtuální měnu hned po Bitcoinu. Na začátku roku 2020 jeho kurz dosahuje 180 dolarů.

Litecoin (LTC) — kryptoměna, která využívá algorytmus scrypt, který slouží k potlačení HW náročnosti těžby. V lednu 2020 kurz činí 65 dolarů.

Dash (DASH) — vznikl v roce 2014 odštěpením od Bitcoinu. Původní název XCoin byl brzy změněn na DarkCoin a následně na dnes již známé Dash (Digital cash). Jeho kurz v lednu 2020 činí 125 amerických dolarů.

Monero (XMR) — vznikla jako soukromá kryptoměna v roce 2014 odvětvením od Bytecoinu. Snaží se být co nejvíce decentralizovanou měnou. Vystopování jejích transakcí je téměř nemožné a na rozdíl od ostatních kryptoměn, má neomezený počet vytěžitelných “mincí”. Její kurz k lednu 2020 činí 70 dolarů.

Závěr

Kryptoměny jsou v dnešní době velmi populárním způsobem platby a investování do nich se vyplatí. A nemusíte být ani milionář, abyste si mohli dovolit pořídit alespoň část Bitcoinu či jiné známé kryptoměny. Ano, co se týče energetické náročnosti, tak ta je pro běžného uživatele opravdu veliká. Pokud se ovšem vyhneme těžbě, nemusí to být tak náročné. Platba kryptoměnou je ve velké míře bezpečná, musíte si ovšem, jako ostatně kdekoliv jinde, dávat pozor na podvodníky. Objevuje se čím dál tím větší počet lidí, kteří lákají ostatní na jednoduchý přivýdělek, kdy slíbí, že pokud jim lidé pošlou určitý obnos kryptoměny, obratem se jim vrátí více jak polovina měny zpět. Lidé, kteří peníze opravdu pošlou, většinou nikdy už své poslané peníze neuvidí, stejně tak i jejich slíbenou odměnu. Pokud se ovšem tohoto vyvarujete, budete opatrní a budete dbát na bezpečnost vašich přístupových údajů k účtům, tak existuje jen malá šance, že byste v blízké době o své peníze přišli. Ne vždy si ovšem můžeme být ve všem jistí.

Educational Technology, KISK Masaryk University

Kamila Vejmelková

Written by

EDTECH KISK
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade