Kultura — přístupy — práce — nomádi

Digitální nomádství je forma práce na dálku v odlišných destinacích spojená s cestováním.. Pro mě osobně především z pohledu práce na dálku, ale i následné práce na konkrétních místech a projektech.

Jako designérku mě zajímá odlišnost designu a přístupů k němu v různých kulturách, zemích, organizacích a tyto přístupy se v každé z nich něčím liší. V tom vnímám vysokou míru nové zkušenosti a dovednosti, která vás může hodně posunout dopředu. Narazíte na něco, co u nás “ještě není” tak obvyklé jako jinde na denním pořádku a můžete vnést do své běžné práce nové myšlenky a podněty. Nebo vám může místo vnuknout úplně jiné podněty k práci a třeba svůj koncept úplně přehodnotíte.

Po posledním delším pobytu mimo ČR, čtyřměsíční pracovní stáži v Austrálii, jsem si v rámci zvědavosti a obhlídky spolupráce a konkurence našla grafická studia, která mě bavila svým přístupem a designem. Do některých jsem se podívala jen tak na prohlídku nebo se sešla s lidmi na kávu a pobavila se o jejich filozofii a konceptu studia. Přijde mi velmi důležité nejen pracovat v zemi, kterou jsem se rozhodla navštívit, a plnit práci pro klienty z ČR. Především vnímat přínosy dané kultury, která vás může tolik obohatit a rozšířit vaše obzory ve vlastní práci a přemýšlení je podstatný bod.

Znám dva typy lidí, kteří nomádství provozují a jedni z nich sice cestují po světě, ale v podstatě sedí celé týdny u počítače a pracují na zakázkách pro klienty z ČR. Druzí také pracují na dálku pro klienty z ČR, ale také se zkouší uchytit se svými znalostmi a prací na tamějším trhu a pracovat tak i domů i na místě. Tento point může být velmi důležitý, protože sice za pár měsíců opět odjedete, nesete si však zákazníka s sebou.

Fascinují mě fotobankoví lidé, kteří pracují 24 hodin denně na pláži a leží u toho na lehátku. Pláž je super. Je tam skvělý písek, který vám padá do klávesnice a také slunce, přes které nevidíte na obrazovku. Je to příjemné místo na relax, ale rozhodně ne na práci. Na fóru nomádí komunity můžete najít dobré typy na co-work nebo se dobře zorientovat v tom, jaké práce se nabízí při tomto životním stylu.

Něco na závěr. Je to náročné. Je to únavné. Je to komplikované a vyžaduje to vysokou dávku energie a přizpůsobivosti…. Je to skvělé!

Z mého pohledu je velmi podstatné dobře si specifikovat, za jakým účelem se rozhodnu pro tuto cestu. Je to práce — cestování nebo je to cestování — práce? Toto jsou dva odlišné přístupy. Můj byl a je práce — cestování. Primárním zdrojem financí je tedy práce, kterou skutečně chcete dělat a ve které si buduje svoji identitu a status. V tomto případě nejde o to, jet do zahraničí a najít si nějakou práci, ale rovnou si ji vezete s sebou a v nejlepším případě najdete na místě další věc v oboru. Další dobré odkazy najdete např. Na web–work–travel nebo digitální nomád.

Přidávám ukázky real working spaces.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.