Kybergogika v rámci vzdělávání 3.0

Linda Dufková
Apr 4, 2018 · 2 min read

Od dob se výuka posunula dopředu mnoha kroky, ale přece jen se k jeho konceptům stále vracíme. Nejinak je tomu i v oblasti kybergogiky.
Člověk se učí celý život — právě tohle rčení pana Komenského v podstatě vystihuje podstatu tohoto nového pedagogického směru.

Termín kybergogika (anglicky cybergogy) byl představen v roce 2006 autorkami a v rámci , která představovala rámec zapojení studentů do výuky. Kybergogika tak představuje nový koncept výuky, jehož hlavními pilíři jsou pedagogika a , za záměrem tvorby nového přístupu k výuce. Je tak vytvořen koncept, který umožňuje všem studovat a zdokonalovat se. Člověk není limitován situací, kdy musí být studentem, ale je mu umožněn přístup ke studijním materiálům bez omezení věku či jiných faktorů. Hlavním přístupem v kybergogice je samotný fakt, že učení probíhá pomocí internetu (odtud předpona kyber) a základem výuky je ochota a zapojení studentů do procesu výuky.

Právě samotné zapojení studentů do výuky prezentuje jeden ze tří hlavních faktorů kybergogiky a sociální faktor. Ten je představován komunitou, která se okolo vzdělávacího aktu sdružuje. Dalším faktorem je faktor kognitivní — zde jsou zohledněny zkušenosti jedince, jeho styl učení nebo i cíle, kterých chce dosáhnout. Třetí je emotivní faktor — zde je velmi důležitá samotná atmosféra, která je komunitou v rámci vzdělávání vytvořena. Takto je autorkami kybergogiky popsáno online vyučující prostředí.

Zároveň je i představen proces kolaborativního vytváření znalostí, který je hlavní podstatou Oproti vzdělávání 2.0, kde je primárním průvodcem vzdělávání učitel, je vzdělávání 3.0 demokratičtější a zaměřeno na širší oblast

A co si tak můžeme tedy reálně pod pojmem kybergogika představit?

Například !

Pomocí portálů , , nebo si kdokoli může vybrat téma, v němž by se chtěl zdokonalit a přihlásit se bezplatně do studia kurzu. Do kurzu vstupuje se svými určitými kognitivními faktory (například co by se chtěl dozvědět), je zapojen do sociálních faktorů (kurzy mají svá vlastní diskuzní fóra, často je pro odevzdání úkolu potřebná zpětná vazba spolužáků) a emotivní faktory umocňují jeho prožitek z kurzu a výsledné znalosti.

Kybergogika tak přináší rovnoprávnost do pole výuky a studentem, který se chce naučit něčemu novému, se může stát pomocí internetu kdokoli. Stačí jen mít chuť se dozvědět něco nového, nebát se sdílet své znalosti a komunikovat v online prostředí a brány vzdělávání se tak otevírají komukoli.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Linda Dufková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University