„Měkké“ kompetence — kompetence pro 21. století

Soňa Pin
Soňa Pin
Apr 29 · 2 min read

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Soňa Pin

Written by

Soňa Pin

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University