Měli bychom platit za online zpravodajství?

Anna Puchovská
May 3 · 3 min read
Zdroj:

Zaplatit za výtisk novin nám přijde zcela normální, proč někteří váhají s placením za online zpravodajství?

Z tisku do online-u

Dnes už nikdo nepochybuje, že se s příchodem internetu média zásadně proměnila. V posledních letech jsme byli svědky poměrně divokých otřesů — vznikly online verze tradičních tištěných médií i zcela nová média, která nikdy v papírové podobě nefigurovala.

Nejzásadnější trendy provádějící tento přerod pojmenovává Lenka Waschková Císařová v publikaci jako zrychlování, propojování a zapojování [1]. Z čtenáře se stal aktivní uživatel, který chce informace rychle, vysoce kvalitní a také v jiné podobě než v tisku. A to všechno pokud možno zadarmo, protože na internetu je zvyklý na užívání bezplatných služeb.

Proč (ne)platíme?

Jelikož rozsáhlejší studie v českém prostředí chybí, můžeme si vypomoci alespoň průzkumem [2] z roku 2017. Ten uvádí, že důvodem k předplacení online tisku je nejčastěji snaha být informovaným občanem a také fakt, že dané online médium exceluje v pokrytí určitého tématu, které čtenáře zajímá. U mladší generace hraje významnou roli také touha podpořit misi oblíbeného média.

Na druhou stranu pro ty, kteří za online média nechtějí platit, není čtení novin tak důležité, nebo jsou toho názoru, že je na internetu spousta obsahu zdarma, který je pro naplnění jejich potřeb dostačující.

Společenský a občanský rozměr

Zajímavý do diskuze se objevil na blogu slovenského Denníku N. Jakub Goda v něm shrnuje důvody, proč podpořit kvalitní online žurnalistiku. „Kúpiť si noviny nie je ako kúpiť si cheesecake ku káve, nerobíš to len sám pre seba, prispievaš tým na našu spoločnú vec [3],“ vtipně poznamenává v úvodu.

Goda klade velký důraz na občanský a společenský rozměr věci — placením za kvalitní online žurnalistiku neděláme službu jenom sobě a své informovanosti, ale podporujeme novináře v práci, která může mít zásadní celospolečenský dopad. Za vše můžeme jmenovat případy odhalení velkých korupčních kauz, otevírání tabuizovaných témat, nebo i propagaci vědy.

Zdroj:

Dostupnost vs. kvalita

Jak tedy přistoupit k vyvstávajícímu dilematu? Na jedné straně by mělo být normální a správné platit za kvalitní službu, kterou online žurnalistika zcela určitě může být. Nicméně v konkurenci médií, které jsou zadarmo a na kvalitu a fakta nekladou velký důraz (různé dezinformační weby), se placená média vzdalují z dosahu většinového čtenáře a stávají se exkluzivními.

Ze spotřeby kvalitních informací jsou vyloučeni sociálně slabší i méně vzdělané skupiny ve společnosti. A právě ty jsou často nejnáchylnější k ovlivnění falešnými zprávami. Důsledkem zpoplatnění online médií tak může být prohlubování sociální nerovnosti a rozdílů ve vzdělanosti.

Řešení?

Jednoduché řešení na tuto situaci patrně neexistuje. Zajímavou cestou nicméně může být hybridizace, tedy zpřístupnění části obsahu zdarma na jinak placeném médiu. Může proběhnout formou volně přístupných , „odemykání“ některých , nebo pomocí bezplatných , shrnujících novinky uplynulých dní.

Dalším řešením můžou být také různé akce a slevy z ceny předplatného pro sociálně slabší skupiny, jakými jsou např. studenti, nezaměstnaní nebo senioři. Úkolem pro novináře však bez ohledu na výše uvedené zůstává zejména vyřešit otázku, jak přesvědčit čtenáře, že jejich zpravodajství stojí za dlouhodobou investici.


[1] ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Nové trendy v médiích I: Online a tištěná média [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 3–16 [cit. 2019–05–02]. ISBN 978–80–210–5825–5. Dostupné z:

[2] AMERICAN PRESS INSTITUTE. Paying for news: Why people subscribe and what it says about the future of journalism. In: americanpressinstitute.org [online]. 2. května 2017 [cit. 2019–05–02]. Dostupné z:

[3] GODA, Jakub. Nepíšte už kamarátom, aby vám skopírovali zamknutý článok, podporte novinárov (+súťaž o predplatné). In: denníkn.sk[online]. 18. dubna 2018 [cit. 2019–05–02]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Anna Puchovská

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University