Matematika, český jazyk, množství odpuštěné vody, počet plastů v domácnosti, nešlo by to trochu lépe?

Roman Matulík
May 8 · 2 min read

Nedávno jsem narazil na článek hovořící o kompetencích 21. století v rámci vyučování na základních a středních školách. Říkal jsem si, že je super, že jsem na tento článek narazil, protože velmi dobře nastartoval mé myšlení směrem k tomuto tématu v rámci psaní dnešního článku.

Ze základní a střední školy jsem již nějakou dobu pryč, takže nemohu s jistotou říci, že se nezměnil veškerý přístup k vyučování, ale s tím, jak funguje rychlost změn na území naší země, řekl bych, že se tak markantně nestalo.

V článku autor uvádí, že témata, kterými je potřeba se zabývat již od začátku vzdělávací kariéry žáků a následně studentů, jsou otázky environmentálního rázu. Vzhledem k tomu, že rychlost veškerého dění dnešní dobou eskaluje neskutečnou rychlostí, je potřeba se již v době formování myšlenek v útlém věku zakročit a začít do mladých vštěpovat přístup k určitým otázkám, které jsou reflektovány jak do globálního měřítka tak do vnímání našeho nejbližšího okolí.

Lidé jsou zvyklí moc nepřemýšlet o dopadech technologického pokroku a konzumního smýšlení. Zde bych se chtěl věnovat hlavně přístupu k užívání vodních zásob a plastových nádob. Když jsem docházel na základní či střední školu, absolutně by mi nedávalo smysl přemýšlet o plastech či mému přístupu k vodě (zde myšleno sprchování, koupání, odpouštění atd.). Kdyby za mnou někdo tou dobou přišel, říkal bych si, že je blázen a nechápal, co po mě chce. Dnes již však představu mám jinou a vím, že jsou tato témata velmi ožehavá, hlavně dnešní dny, kdy vidíme stav zahlcení plasty v globálním měřítku a situaci sucha na našem území. Problémem celého údivu v této věci byl, že jsem v rámci mých studií na základní a střední škole tyto praktické věci nikdy neměl tu čest potkat a ani mí rodiče se mnou tuto tematiku nikdy neprobírali.

Na základě toho, co dnes již o tomto tématu vím, jsem si velmi jist, že pokud by při mých prvotních studiích v rámci naší výuky existoval alespoň jeden předmět, který by se touto problematikou zabýval, dnes bych byl mnohem moudřejší a tento způsob vnímání bych měl již velmi vzatý za svůj. Teď si představme, že takovýmto způsobem již od malička smýšlí většina dětí, které takto vyrůstají a uvědomují si jaké dopady můžou určité typy přístupu a ignorance mít.

Tyto praktické aspekty života a globálního zlepšení planety ve školství chybí a chtěl bych dodat, že jsou více než potřebné pro to, abychom mohli vůbec nějaké školství za takových 30–40 let mít jako téma rozhovoru.

Zdroj: DLOUHÁ, Jana. Kompetence venvironmentálním vzdělání [online]. [cit. 2019–05–08]. DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.34. Dostupné z: https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/34/36

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Roman Matulík

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University