Michalův jarní semestr

Michal Černý
Jun 5 · 4 min read

Rád bych se podělil o některé radost a věci, které se povedly udělat nebo alespoň nastartovat v jarním semestru. Mám je sice vztažené k sobě, ale současně si myslím, že se dotýkají širšího okruhu edTechu na KISKu a dalších lidí či pracovišť.

Diplomky a diplomanti

Měl jsem tento semestr několik zajímavých diplomantů na KISKu (ti mají ještě před obhajobami) i na Sociální pedagogiky (ti už mají po obhajobách):

 • Vojtěch Hamerský: Digitální kompetence v empirickém nahlédnutí: vícečetná případová studie udělal vlastní autoevaluační nástroj na digitální kompetence na základní škole, který následně pilotoval.
 • Veronika Ferková: SPOC (Small Private Online Courses) se věnovala malým kurzům, které jsou určené pro online vzdělávání ve firmách a doplnila to zajímavým výzkumem. Myslím, že jde o nejsouvislejší pojednání o tomto fenoménu v češtině (respektive slovenštině).
 • Habartová Nikoleta: Prístup učiteľov ZŠ k využívaniu mobilných technológií vo vzdelávaní má za sebou zajímavý výzkum v bratislavských základních školách. Hodně zajímavé čtení i směrem k nějaké další projektové výzvě nebo směřování.
 • Markéta Krutská: Přehledová studie evaluačních výzkumů e-learningových kurzů jde ke státnicím až v září, ale už teď je jasné, že taková analytická přehledová studie je mimořádná nejen v českém kontextu. Myslím, že pro každého výzkumníka v oblasti e-learningu jde o povinné čtení.
 • Hana Matějková: Digital wellbeing a generace postmileniálů se ve svém teoretickém pojednání zaměřuje na zajímavý a v současné době mimořádně akcentovaný fenomén a nabízí na něj fundovaný, mimořádně dobře nazdrojovaný a chytrý pohled. Současně se text krásně čte.
 • Barbora Chaloupková: Počítačové hry jako náplň volného času ukazuje mimořádně zajímavý přístup k výzkumu počítačových her z pozice člověka, který jim skutečně rozumí a umí s nimi pracovat. Jde zcela jiným směrem než většinový výzkumný diskurs, což je jistě chvályhodné.
 • Marie Havránková: Informační gramotnost seniorů se zaměřením na počítačovou gramotnost se pomocí IPA dívá na seniory, jejich počítačovou gramotnost a potřeby, které jsou s ní spojené.

Publikační výstupy

Nepsali jen diplomanti, ale také mne něco vyšlo, jakkoli mám nyní většinu textů v recenzním řízení nebo na sazbě:

 • ČERNÝ, Michal. Analýza některých přístupů k autonomii učení v perspektivě moderních edukačních technologií: setkání pedagogiky a andragogiky? Paidagogos, Paidagogos — společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání o. s., 2019, roč. 2019, č. 1, s. 5–34. ISSN 1213–3809. URL
 • ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z masové práce se čtenářem: Sociálně-pedagogický experiment socialistického knihovnictví. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 11, č. 1, s. 57–69. ISSN 1804–2406. doi: 10.5817/ProIn2019–1–5.
 • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 206 s.

Asi mohu prozradit, že na sazbě je nyní ještě knížka s dlouhým a obřadným názvem: Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou.

Výuka

Tak jako každý semestr je výuka asi jednou z nejzajímavějších věcí, které dělám a dává mi stále (alespoň trochu) pocit, že jsem učitel, byť nevím, jak to zhodnotí studenti. Z kurzů, co letos učím bych rád vypíchl tři. První je Kreativní práce s informacemi, který řídí už druhým rokem Zuzana Chlupová a dělá to skutečně výborně. Druhým kurzem s velkým díky je Psychologie v online vzdělávání, na kterém pracujeme s Hanou Matějkovou. Třetím kurzem, který bych rád vytáhnul je Učící se společnost, ve které studenti píší své přípravy na Kiskové Medium a vytvářejí tak skutečně zajímavou informační bázi pro rozvoj celého českého edutechu (a myslím, že tím zajímavě doplňují profesionálnějšího Spomocníka).

Mimo to je zde ještě výzkumný seminář, který jsme vedli s Hanou Tulinskou a ve kterém máme studenty, kteří nám pomáhají ve výzkumu v TAČR. Mimo samotné výzkumy se podařilo udělat několik metodologických seminářů, například o Q-metodologii, polostrukturovaných rozhovorech nebo o přepisu rozhovorů, což vnímám jako důležité obohacení kurikula na KISKu.

Celkem jsem se podílel na výuce:

 • FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi
 • FF:VIKBB51 Filozofie informace
 • FF:VIKBB54 Výzkumný seminář
 • FF:VIKBB66 Informační společnost
 • FF:VIKMA16 Učící se společnost
 • FF:VIKMB30 Výzkumný seminář
 • FF:VIKMB39 Informační systémy ve vzdělávání
 • FF:VIKMB62 Psychologie v online vzdělávání
 • FF:VIKMB71 VideoLab: ateliér tvorby edukačních videí (jen velice, velice okrajově)
 • PdF:BPd_SO Bakalářska práce — Dokončení
 • PdF:SOk220 Filozofické aspekty sociálních věd

Projekty

Můj pracovní čas hodně strukturují projekty, do kterých jsem zapojený a které také do jisté míry rámují to, čemu se můžu věnovat také odborně:

 • TAČR: Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí — zde máme za sebou (se studenty, bez kterých by to šlo velmi obtížně a Hanou Tulinskou, která zde odvedla také velký díl práce) první výzkumnou část a snažíme se postupně prokousat se výzkumnými daty. Těšit se tak můžeme na články, ale i na lepší design vzdělávacího prostředí.
 • Rozvoj a tutorování kurzu Kreativní práce s informacemi a rozvoj kurzu Učící se společnost — je zaměřený především na tutorování KPI22, ale také na dílčí zajímavé změny a inovace.
 • Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup (GAČR) — projekt kde mám jen minimální úvazek. Nyní mám na starosti především metodologii zápisu a přepisu terénních poznámek a přípravu metastudie.
 • Mimo to jsem zapojený ještě v projektu ČŠI, kde vyvíjím úlohy na testování a rozvoj digitálních kompetencí žáků a do projektu FDV, kde nyní hlavně vytvářím online kurz na rozvoj informační gramotnosti občanů.

Další

Pokud by vás zajímalo, co jsem dělal na začátku semestru, nebo četl. * V rámci doktorandské komise na PedF se snažíme pomoci s rozvojem doktorandské školy Tomáše Janíka. * Připravujeme nějaké projekty (aktuálně jsou dva podané). * Hodě jsem psal, ale moc toho ještě nevyšlo — ale téma výzkumu je jasné: od filosofie informace k filosofii výchovy. * Aktualizuje edTechový web a kurikulum. * Rozvíjíme edTech Kisk. * Hana Tulinská spustila projekt M&P — Metodologie, techniky a postupy věd informačních, kognitivních a pedagogických, kde mám několik článečků. * Byl jsem na konferenci pořádané PedF UK Existence a koexistence ve filosofické a speciálně pedagogické reflexi s příspěvkem Relektura Teilhardovy rostoucí komplexity jako procesu konstituce noosféry. * Uvidíme se na DisCo?

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Michal Černý

Written by

Vysokoškolský pedagog edTechu a publicista, učitel na KISKu, filosof, experimentátor, snílek.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University