Model 70:20:10 a jeho využití v time managementu

Jana Folková
Feb 27 · 2 min read

Rozvojový model 70:20:10 ve zkratce říká, že 70% věcí se naučíme praxí, 20% získáme sociálním kontaktem s okolím a pouze 10% je výsledkem přímé (tedy formální) výuky. Jedná se o velmi populární koncept celoživotního vzdělávání, který je hojně využíván ve firmách za účelem školení zaměstnanců.

Firmy začínají chápat, že tradiční příprava zaměstnanců ve formě různých druhů kurzů je finančně i časově náročná a samotní zaměstnanci si z nich stejně moc neodnesou. Firmy se tak uchylují především k neformálnímu vzdělávání, jehož cílem je výměna zkušeností mezi novými pracovníky a těmi stávajícími, což má podpořit samostatnost a snahu se zdokonalovat.

Time management? Google Vám poradí!

V Googlu zašli ještě dál a model 70:20:10 přetransformovali pro potřeby time managementu celé firmy. Jak popisuje Noah Weiss v tomto článku, v Googlu si uvědomili, jak je jednoduché zaseknout se neustálým vylepšováním stávajících produktů a udělali si plán. 70% času tým stráví na klíčových produktech, 20% se bude věnovat partnerským společnostem a zbývajících 10% času vloží do zbrusu nových nápadů.

Dalším důležitým prvkem jsou produktový manažeři. Zde Weiss navrhuje plánování času podle 70:20:10 jako #now / #next / #later, což znamená, že 70% času manažer věnuje aktuálnímu dění a zbývajících 30% je vlastně v budoucnosti. Podle Weisse se tak manažer vyhne situaci, kdy 95% svého času jen reaguje na podněty ostatních a nevytváří kolem sebe kreativní prostor.

Jun Loayza je projektový manažer ve startupu a ve svém článku popisuje, jak využívá koncept 70:20:10 při plánování času. Jak již zaznělo na příkladu Googlu, 70% času využívá pro své definované cíle a sprinty, 20% je věnováno klíčovým ukazatelům výkonnosti a 10% je určeno pro úplně nové, mnohdy šílené, nápady. Jako další tipy uvádí rezervovat si některý den jen sám pro sebe a zablokovat jej pro schůzky, každý den odcházet z práce s prázdnou emailovou schránkou a stanovovat si priority. S podobnými principy pracuje i metoda Mít vše hotovo (GTD).

Metodu 70:20:10 jsem zprvu vnímala jen jako vzdělávací, její využití i v jiných oblastech mě příjemně překvapilo a inspirovalo v přístupu k vlastnímu plánování a rozdělení práce. Věřím, že by se metoda mohla vyplatit opravdu každému, kdo bojuje s nedostatkem času a už neví, co dalšího vyzkoušet.

Zdroje:

BRDIČKA, Bořivoj. Model 70:20:10. Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. 2016, 31. 10. 2016 [cit. 2019–02–27]. ISSN 1802–4785. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21123/MODEL-702010.html

LOAYZA, Jun. Time management for Product Managers (70–20–10 rule). Medium [online]. 2017, 19. 4. 2017 [cit. 2019–02–27]. Dostupné z: https://medium.com/@junloayza/time-management-for-product-managers-70-20-10-rule-afb740c6a6fc

WEISS, Noah. Manage your time like Google invests its resources: 70/20/10. Medium [online]. 2015, 18. 2. 2015 [cit. 2019–02–27]. Dostupné z: https://medium.com/pminsider/manage-your-time-like-google-invests-its-resources-70-20-10-3bb4d600abaa

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Jana Folková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University