MOOC a další online vzdělávací kurzy

Image for post
Image for post

Zkratka MOOC, znamená massive open online course (tj. hromadné otevřené online kurzy). MOOC vznikly z myšlenky konektivismu, což znamená, že vzdělávání probíhá z větší části prostřednictvím internetu.

Vznik těchto kurzů je spojován s rokem 2008, kdy byl spuštěn kurz Connectivism and Connective Knowledge, který měl být původně jen pro 25 studentů University of Manitoba. Vyučující kurzu George Siemens a Stephen Downes se jej ale rozhodli otevřít pro širokou online veřejnost, a tak se kurzu zúčastnilo kolem 2 200 lidí. Největší boom MOOC kurzů nastal až v roce 2012. [1]

MOOC jsou online vzdělávací kurzy, které jsou přístupné pro každého a typicky jsou zadarmo. Ale objevují se kurzy, které jsou zpoplatněné. V některých případech jsou kurzy zadarmo, ale pokud máte zájem o závěrečnou zkoušku a certifikát, tak si musíte zaplatit. Je to prezentováno jako poplatek za ověření identity a další administrativní úkony. Autentizace probíhá například snímáním tváře přes webkameru. Kurzy, které jsou zadarmo, ale mají i zpoplatněnou verzi, nemusejí mít v bezplatné verzi dostupné ani testy pro ověření nabytých znalostí.

Většina kurzů je ve formě videozáznamů, které jsou doplněné dalšími materiály, například odkazy na zajímavé články a publikace či různé infografiky, úkoly, testy a podobně. Velmi nápomocná jsou i diskuzní fóra.

Po splnění podmínek účastník získá certifikát o absolvování kurzu. Podmínky mohou mít různou podobu, může to být vyplnění testů a udělání úkolů jako je psaní esejí, tvorba projektů apod. Absolvent si tento certifikát může vystavit ve svém online portfoliu, na svém profesním profilu či přiložit k životopisu.

Mezi nejčastější provozovatele kurzů patří velké univerzity z celého světa (hlavně z Ameriky a Anglie), například Harvard a MIT (Massachusettský technologický institut). Důvodů, proč univerzity provozují MOOC kurzy, je více. Mohou být součástí výuky univerzitního studia, kde nahrazují formální přednášky a vyučující pak mohou mít jen konzultační hodiny. Případně tyto kurzy slouží k zopakování středoškolského učiva. Dalšími důvody může být propagace instituce nejlepšími a nejzajímavějšími kurzy nebo se také univerzity a další provozovatelé snaží o vyšší vzdělanost lidstva.

Motivace a jak si kurz vybrat

Nabídka MOOC kurzů je velmi pestrá a určitě jedince bude lákat více kurzů. Ale pro zdárné dokončení je lepší kurzy studovat postupně a raději zvolit jen jeden kurz než studovat více zároveň. Při studování více kurzů najednou hrozí, že bude odpadat motivace kvůli stresu, nedostatku času a přepracování.

Tudíž je dobré zvolit ten, který bude pro osobní a kariérní rozvoj nejdůležitější a momentálně nejvhodnější. Pokud se přece jen nemůžete rozhodnout, jaký kurz zvolit — je možné si kurz vyzkoušet a projít si 1–2 lekce a tím zjistit, který kurz vám bude bližší. Tyto kurzy nemusí být zaměřené jen na vzdělávání nebo osobní rozvoj, ale mohou to být i kurzy zaměřené na osobní zájmy jako je hraní na hudební nástroj a různé DIY kurzy (Do It Yourself — udělej si sám) jako je vyšívání, tvorba svíček, věnců a třeba náramků. Většina platforem nabízející MOOC kurzy má vytvořenou i aplikaci (dostupné přes Google Play a podobně).

Mezi největší výhody MOOC kurzů patří, že si výuku můžete rozvrhnout podle svých časových možností a neztrácet čas dojížděním na určité místo, ale můžete studovat, tam kde se právě nacházíte — jen je potřeba mít přístup k internetu. Co je pro někoho výhoda, může být pro druhé nevýhoda. Někomu tato volnost může přinášet trable s odkládáním výuky — „proč bych to měl dělat právě teď, můžu to udělat později, raději si pustím seriál“. Někomu může chybět i sociální kontakt. Mezi překážky může patřit také neznalost jazyka. Největší množství kurzů je dostupných v angličtině. Pokud si nevěříte ke studiu v anglickém jazyce, existuje několik kurzů i v českém jazyce. Ale pro překonání této bariéry je vhodný nějaký kurz angličtiny. V závěru eseje je pár tipů, jak a kde se naučit angličtinu.

Přehled stránek, platforem

Coursera patří mezi jeden z nejznámějších a největších vzdělávacích portálů nabízejících MOOC. Nabídka pokrývá snad všechny možné obory — lze zde například studovat digitální marketing, programování, psychologie a chemie. Většina kurzů je vyučována v angličtině, ale jsou dostupné kurzy i v němčině, francouzštině, čínštině a dalších jazycích. Portál spolupracuje s univerzitami z celého světa. Počátky jsou spojovány se Stanford University[2]. Nabízí i kurzy, kde je možné získat titul — cena za tyto kurzy se pohybuje v řádech sto tisíců korun (300 tisíc a výše). Přijetí do těchto kurzů je omezeno určitými podmínkami.

Platforma EdX vznikla z původní platformy MITx, když se k MIT připojila Hardvarská univerzita[3] (momentálně s nimi spolupracují i další univerzity). EdX pokrývá také většinu oborů. Kurzy kopírují schéma klasické výuky — kurz může obsahovat prerekvizity. „Zajímavostí pak je, že výukové prostředí je možné si bezplatně stáhnout a nainstalovat například pro potřeby vlastní školy a naplnit vlastním obsahem.“[4]

Udacity se zaměřuje hlavně na informační technologie a matematiku. Tuto platformu založil Sebastian Thrun ze Stanford University, který společně se svým kolegou Peterem Norvigem vedl kurz Umělé inteligence, jehož počet účastníků přesáhl 160 000 a to vnuklo Thrunovi nápad na vytvoření MOOC platformy.[5] Kurz je stále možné absolvovat (odkaz). Platforma spolupracuje s velkými společnostmi jako je Google, Facebook, Twitter a Amazon.

FutureLearn je největší britská a zároveň největší evropská vzdělávací platforma. FutureLearn založila Open University, jež má více než 100 partnerů. Mezi kterými je například Britská knihovna, Britský filmový institut, Parlament UK, UNESCO a Oxfordská univerzita. Kurzy pokrývají širokou škálu témat — od kurzu rozvíjející dovednost psaní beletrie (Start Writing Fiction), kurzy zaměřené na planetu zemi (globální problémy apod.) až po značně oblíbené kurzy s tématikou digitálního marketingu.

Khan Academy je portál spolupracující s institucemi jako je NASA, MIT a Muzeum moderního umění. Velká výhoda Khanovy akademie je, že je dostupná v několika jazycích i v českém jazyce (viz níže), na rozdíl od předchozích dodavatelů kurzů pokrývá menší část oborů. V nabídce je například matematika, informatika a dějiny umění. Je zaměřená především na základní a střední školy. Zajímavé je, že zakladatel Salman Khan nezamýšlel ani vytvořit portál s takovým dosahem — původně tvořil videa, aby látku vysvětlil svým příbuzným[6].

Název dalšího projektu, CodeAcademy, napovídá, na co je zaměřen. Je to kódování (HTML, CSS, Python, …). Výuka je koncipována zábavně a jednoduše. Pro postup na další lekci je nutností správně porozumět předchozí lekci.

Další pozoruhodnou stránkou je Alison, tato stránka obsahuje převážně mini kurzy (1–2 hodiny) zaměřené na určitou část a několik kurzů s časovou dotací 10–15 hodin. Kurzy i s certifikáty jsou dostupné zadarmo, u některých kurzů je dokonce možnost zaslat certifikát zadarmo poštou. Pokrývá velké rozmezí oborů.

Platforma, která také stojí za zmínku, je Kadenze. Je orientována na kreativní a umělecké činnosti. V nabídce je kurz hraní na kytaru, kreslení, míchání barev ale také například kódování webu. Cena jednotlivých kurzů se liší, některé jsou zadarmo.

Pokud si chcete procvičit svoji němčinu anebo upřednostňujete tento jazyk před angličtinou, tak nejvhodnější bude platforma Iversity (nenechte se zmást nabízí kurzy i v angličtině). Certifikát je za poplatek.

Udemy má velice rozsáhlou nabídku, specializuje se zejména na IT kurzy. Společnost stránku provozuje za účelem zisku a spíše než na studenty se zaměřuje na pracující (a vydělávající) lid. Udemy umožňuje instruktorům vytvářet online kurzy (lze nahrávat videa, prezentace, soubory PDF, audio soubory a další). Udemy také podporuje diskuzní fóra.

Další stránkou, která poskytuje kurzy, je Canvas Network. Její výhodou je, že jsou kurzy zadarmo a můžete je absolvovat svým vlastním tempem (některé se však vyučují jen v určitém období). Ale co se této stránce nepovedlo je rozdělení do kategorií, respektive nerozdělení. Kategorizace je zaměřená na rozdělení dle vyučovacích jazyků. Většina kurzů je bez certifikátu, ale u některých kurzů nabízí nezávisle na společnosti certifikát instruktor či sponzorská instituce. Některé kurzy jsou založené na hodnocení studentů navzájem, někde je potřeba i učebnice. Canvas Network má rozmanitou nabídku, lze studovat například nanotechnologie, managment a matematiku.

S nástupem technologií roste počet možností, jak se vzdělávat. A je nepřeberné množství stránek poskytujících online kurzy. Zde jsme přestavili ty nejznámější, největší anebo něčím odlišující se. Dále za zmínku stojí, ale i Skillshare (hlavními kategoriemi je umění, design, životní styl, technologie a podnikání), IAI Academy (Institute of Art and Ideas), Lynda (zaměřené na programování, design a marketing), The Great Courses (placené kurzy s různým zaměřením), MasterClass (placené kurzy vyučované známými osobnostmi) a Standford Online (některé kurzy jsou zadarmo, z nabídky může zaujmout kryptografie, algoritmy ale také například příčiny demence apod.).

Pokud máte konkrétní představu, jakým směrem byste se chtěli vzdělávat nebo víte alespoň obor či se vám nechtějí jen proklikávat jednotlivé stránky nabízející MOOC, tak se můžete podívat na MOOC list, který obsahuje nabídky MOOC a online kurzů největších vzdělávacích platforem (Coursera, EDX, FutureLearn, …). Další možností, kde najít online kurzy (i MOOC) je stránka Class-Central, na které jsou zveřejňované i články týkající se online vzdělávání. Dalším zajímavým zdrojem je No Excuse List, který obsahuje odkazy na vzdělávací stránky rozdělené podle zaměření. Také je tu možnost kurz si vyhledat pomocí Googlu. Lidé, co si ve vyhledávání nevěří a jsou začátečníci, tak mohou využít kurzy od Googlu, které se zaměřují na vyhledávání informací pomocí Google vyhledávače. Takže zapište si kurz, abyste si mohli vyhledat kurz!

České zdroje online kurzů

Pro lidi, kteří upřednostňují kurzy v českém jazyce (ať už mají obavy z angličtiny, neumí anglicky a neporadí si ani s jiným jazykem), tolik možností není. Vysoké školy se v České republice na tvorbě MOOC projektů zatím moc neúčastní. Je to tím, že tvorba těchto kurzů je časově i finančně náročná a také na tom má svůj podíl fakt, že kurzy v češtině nemůžou mít nikdy takové velké publikum jako kurzy v angličtině.

Organizace Nostis nabízí všechny své kurzy zdarma, spolupracuje na nich s univerzitami. Kurzy připravují téměř jen z oblasti práv. Kurz je omezen danými termíny na splnění testů a úkolů.

Seduo poskytuje kurzy zaměřené na byznys, design, marketing, kancelářské softwary, jazyky a osobní rozvoj. Většina kurzů je zpoplatněna, ale pár kurzů je dostupných zadarmo. V kurzech se objevují „ukázkové lekce“, které jsou zdarma. V kurzech s tématikou osobního rozvoje je nejoblíbenější kurz Konec prokrastinace od Petra Ludwiga.

Khan Academy (dříve také Khanova škola) je česká verze Khan Academy, která je zaměřena v první řadě na žáky základních škol.

Online kurzy má v nabídce i stránka Vím víc, z velké části je nabídka kurzů zpoplatněná. Témata, která pokrývá, jsou velmi rozmanitá.

Learn2Code je další stránka, jež má zvolené vhodně jméno. Tento projekt vznikl na Slovensku a pro jeho oblíbenost vznikla i jeho česká verze. Learn2Code pořádá i prezenční kurzy (v Brně a v Praze). U většiny kurzů je nutné zaplatit určitou částku, ale lze najít i pár zdarma.

DigiSkills nabízí mini kurzy rozšiřující digitální dovednosti. Ke kurzům se lze dostat až po bezplatné registraci avšak některé jsou dostupné až po zakoupení PLUS verze či PRO verze. Na portále je přes 120 kurzů, některé jsou i součástí balíčků, které sjednocují kurzy se stejnou tématikou. Dostupné jsou například balíčky Digitální bezpečnost, Startupy a Human Centered Design.

Další možností jsou převážně placené video kurzy zaměřené na osobní a pracovní rozvoj (zdravý životní styl, sport, hra na hudební nástroj, cestování a technologie) od Naucmese.cz. Stránka pořádá především kurzy, které se konají mimo síť (tj. klasické kurzy „s docházkou“).

Stránky, které přináší radost jsou Kurzy pro radost. Všechny kurzy obsahují neplacenou a placenou část. Kurzy se zaměřují na zdraví a fitness, osobní rozvoj, ale i něco málo z byznysu, oblíbená je i kategorie pro maminky s dětmi. Tudíž nechybí kreslení, hra na ukulele, paličkování a další kreativní činnosti. Zde se lze naučit i péct kváskový chléb nebo kouzlit.

A pak je tu ještě pár kurzů od Googlu, které jsou zadarmo a jsou zaměřené především na digitální marketing.

Angličtina

Pokud se chcete naučit jazyk (angličtinu, němčinu, španělštinu, italštinu, francouzštinu či ruštinu), zkuste stránky Online Jazyky, kurzy jsou za poplatek, ale jsou kvalitní a snaží se naučit jazyk příjemnější metodou a berou důraz na lepší a delší zapamatovatelnost. Záleží na vás, kolik času chcete kurzu věnovat a jak velkou uděláte část, ale ideální je obětovat učení dvacet minut denně. Před zakoupením si můžete vyzkoušet zdarma lekci. Tato stránka nabízí i kurzy specializované pro určité profese (pro zdravotníky, personalisty a další).

Všechny jazykové kurzy od firmy Seduo se nachází zde. Pro lidi, kteří se chtějí naučit anglicky nebo si komplet angličtinu připomenout je vhodný kurz, který obsahuje za zvýhodněnou cenu všechny kurzy angličtiny s Broňou Sobotkou dostupný zde. V kurzu je pár lekcí, které si můžete vyzkoušet před zakoupením kurzu. Pokud máte strach z angličtiny či dokonce odpor k ní, tak zkuste kurz Naučte se konečně opravdu anglicky, jež je zadarmo a je plný tipů, jak se v angličtině zlepšit, jak udržet motivaci k učení apod.

Zajímavé kurzy, které ocení každý milovník cestování jsou kurzy zaměřené na komunikaci při cestování. Jeden takový kurz nabízí i výše zmíněná česká stránka Online Jazyky a to „Angličtina na cesty“, který je dostupný nárazově a musíte mít štěstí. Angličtinu na cesty naleznete například i na stránce Vím Víc.

Další možností je si vybrat kurzy angličtiny na zahraničních platformách (viz výše).

Pár tipů a triků na závěr aneb jak si zvýšit šance na dokončení online kurzu

První a nejdůležitější bude vybrat si, co vás vážně zajímá a je to pro vás přínosné. Další bod, omezit rušivé elementy (odhlásit se ze sociálních sítí, vypnout různá upozornění, pokud se díváte na video — zobrazit si ho na celou obrazovku a podobně). Určit si čas jen a jen na učení, určitě neodbíhat kvůli jídlu a podobným věcem. Méně je více. Pokud chcete učení věnovat například hodinu týdne, rozdělte si to na dvě půl hodiny. Nebudete mít pocit, že byste se měli věnovat raději něčemu „důležitějšímu“, vaše pozornost bude lepší a nálada a motivovanost by díky tomu měla být vyšší. Vyhraďte si v kalendáři na kurz konkrétní čas (například v pondělí a ve středu v 18 hodin). Pokud vám nevyhovuje se věnovat kurzu doma, musíte pořád někam odbíhat — zkuste se chodit vzdělávat například do knihovny nebo kavárny. Najděte si své místečko. Můžete si zkusit najít i nějakého parťáka na studium, s kterým se budete navzájem podporovat v učení. Případně se můžete zapojit do studijní online skupiny. Používejte odměny. Malé za jednotlivé lekce a nějakou větší za úspěšné dokončení kurzu.

Zdroje

[4]ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele. Brno: Flow, 2015. ISBN 978–80–88123–07–1. Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/kniha/informacni-vzdelavani-pro-ucitele.

[6]MERTOVÁ, Eva. MOOC: historie, vývoj, trendy [online]. Brno, 2014. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/op732/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Iva Zadražilová.

[1,2,3,5]ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978–80–7552–217–7.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store