Musíš se dobře učit, abys mohl hodně vydělávat!

Linda Dufková
Apr 25, 2018 · 2 min read

Je tu snad někdo, kdo tuhle větu neslyšel? Od rodičů nebo prarodičů? Samozřejmě to bylo myšleno jako hlavní motivující prvek k učení, v podstatě lehce měřitelný, ale je tomu tak i dnes?

Doby, kdy bylo učení bráno jako brána do jiného světa snad již v naší zemi pominuly. Učíme se přece pro sebe. Jak řekl americký miliardář, obchodník a investor :

„Existuje jedna investice, která nahradí všechny ostatní.

A to je investice do sebe.“

Odevšad k nám tedy zaznívá, jak je pro nás vzdělávání důležité v rozvoji sebe sama a jak máme investovat sami do sebe, abychom se stali lepšími lidmi a členy komunity. Ale z univerzity ze San Diega má trochu jiné výsledky. Daná univerzita v letech 1971 až 2014 sbírala data od studentů ohledně vzdělávání a financí a překvapivě přináší zajímavé výsledky. Nám, jakožto , je tedy předkládáno nejen abychom investovali do sebe, ale zároveň také od starších ročníků můžeme slyšet, že díky vzdělání budeme mít vyšší plat. Proto je překvapivý výsledek studie, kdy 71 % studentů z generace Y cítí, že důvod pro vzdělávání je vysoký výdělek, ale z si tohle myslí pouze 55 % respondentů. Že by se starší generace poučila ze svých chyb a snaží se nám tedy předat životní moudro?

O tom, zda vyšší vzdělání zaručí vyšší plat by se dalo dlouho diskutovat. Bohužel neexistuje žádná ověřená hypotéza, která by to mohla posvětit. Ale je zajímavé se na vzdělávání podívat z pohledu komerčního. Tedy když si za své vzdělání musíme platit.

My, v České republice, máme většinu škol státních a nemusíme si tedy vzdělání platit. Výjimkou jsou jen soukromé školy, či studenti, kteří již překročili stanovenou délku studia. Lze i tady vidět rozdíly? Studenti, kteří za vzdělání platí jsou poctivější a efektivnější? Nebo je zde spíše otázkou věk studentů?

Je určitě velmi zajímavé, ale i přínosné vidět srovnání, jak fungují školy v USA. Například doporučuji velmi uvolněné Češky studující na prestižní americké škole .

Pokud se ale vrátíme domů, do České republiky, uvidíme i zde několik komerčních modelů vzdělávání. Také zde se již poměrně často rozmáhají placené kurzy, workshopy nebo rekvalifikace. Je pravda, že jednou z hlavních point MOOC kurzů je přístupnost pro všechny a bezplatnost, ale pokud chceme získat nějaké potvrzení o absolvování, tak je to již podmíněné platbou. Takto fungují například , , nebo . Ale ta široká škála kurzů a možností vzdělávání a rozvoje je určitě vzhledem k uplatnění výhodná. Přece jenom se potřebujeme toho naučit co nejvíc, abychom dostávali více peněz, no ne?

WARD, Marguerite a Zameena MEIJIA. Warren Buffett says this one investment ‘supersedes all others’. CNBC Make It [online]. 2017 [cit. 2018–04–25]. Dostupné z:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Linda Dufková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University