Najznámejšie otvorené vzdelávacie zdroje

Nikoleta Habartová
Mar 7, 2018 · 2 min read

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Nikoleta Habartová

Written by

MUNI Brno, student KISK

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University