Nepadejme do digitální propasti!

Klára Weiss
Nov 26, 2017 · 9 min read
Obrázek 1: Free ITsupport Stock Photo
Tabulka 1: Procento jednotlivců využívajících internet
Graf 1: Procento jednotlivců využívajících internet
Tabulka 2: Procento jednotlivců uživajících internet — ČR vs. Svět
Graf 2: Procento jednotlivců užívajících internet — ČR vs. Svět

Obrázek 2: EU Digital Divide InfographicEDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Klára Weiss

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University