Neučíme se pro známky, učíme se pro sebe. A pro firmu…

freepik.com

Vzdělávání naštěstí dávno nekončí zavřením dveří úspěšně absolvované vysoké školy či (ne v horším případě) maturitou nebo výučním listem. Na vzdělávání v průběhu života je kladen stále větší důraz. Koneckonců, uvědomily si to i firmy, které na vzdělávání svých zaměstnanců vynakládají nemalé částky a do pracovních nabídek přidávají tuto možnost jako další motivační položku. Vždyť vzdělávání zaměstnanců je investicí, která se, je-li provedena správně, skutečně vyplácí. Takto „upgradovaní“ zaměstnanci by měli být produktivnější a otevřenější inovacím, což je v dnešní stále dopředu se ženoucí době vlastnost k nezaplacení.

Podle výzkumu společnosti Jobs.cz považují pro svoji profesní kariéru vzdělávání za důležité čtyři pětiny respondentů, což považuji za překvapivé číslo, navíc 82 % motivuje ke vzdělávání pocit uspokojení a naplnění vlastního zájmu. Další zajímavostí je i to, že nad touhou po znalosti cizích jazyků vede spíše poptávka po jiných kurzech a odborných školeních. Na své si přichází také soft skills.

Nicméně právě rozvoj zaměstnanců je podmínkou pro konkurenceschopnost a posilování samotné formy. Pro úspěšnost tohoto konání je ale důležitá také motivace zaměstnanců, celkový vstřícný postoj ke vzdělávání a také hledání vyhovujících způsobů.

Ačkoli je tak vzdělávání ve firmách žádoucí a smysluplné, problém nastává v případě vzdělávání pro vzdělávání. Firmy pak utrácejí horentní sumy za kurzy a školení, aniž by tyto měly požadovaný efekt. Vedení společnosti často bohužel netuší, jaké služby za své peníze získávají, ani zda přináší vůbec nějaký užitek. Je tedy klíčové, aby firma zjistila reálné potřeby své i zaměstnanců a školení pak bylo skutečně účinné. Nápomocná je posléze i zpětná vazba samotných vzdělávaných.