O časopisu

Michal Černý
Feb 27 · 1 min read

Od roku 2017 vydává edTechová sekce KISKu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nerecenzovaný odborný časopis EdTech KISK. Jeho zaměřením je kritická reflexe různých témat v oblasti vzdělávacích technologií. Během prvního roku zde vyšlo na tři sta článků a časopis se rychle etabloval mezi předními českými informačními zdroji v oblasti. Je unikátní jak svým rozsahem článků a témat, tak také tím, že se věnuje aspektům pedagogickým i andragogickým.

Pokrývá témata vzdělávacích technologií, digitálních kompetencí, informačních systémů ve vzdělávání, informační a učící se společnosti, změn pedagogiky a sebeřízeného učení. Okrajově jsou zde pak zařazené také zprávy z konferencí nebo edTechových setkání. Rozsahem a množstvím příspěvků jde o jeden z největších českých pedagogických časopisů.

Od samého začátku je výkonným redaktorem časopisu Michal Černý. Od roku 2018 má EdTech KISK přidělené ISSN 2570–9364. Jakkoli se na vydávání časopis autorsky podílejí především studenti a odborná redakce, tak je otevřený také dalším přispěvatelům. Vydávání je aperiodické.

Redakce časopisu

RNDr. Michal Černý (výkonný redaktor, předseda redakční rady) — KISK FF MU a KSocPed PedF MU

PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D — KISK FF MU.

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. — KISK FF MU, PedF MU, SKIP

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. — UISK FF CUNI a UK CUNI

PhDr. Petr Škyřík, PH.D. — KISK FF MU

Mgr. Hana Tulinská — IVŠV MU a KISK FF MU

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

    Michal Černý

    Written by

    Vysokoškolský pedagog edTechu a publicista, učitel na KISKu, filosof, experimentátor, snílek.

    EDTECH KISK

    Educational Technology, KISK Masaryk University