Od rozptýlenosti k pozornosti

Markéta Cejpková
May 9, 2018 · 2 min read

Pozornost zůstává jedním z hlavních polí působnosti v oblasti vzdělávání, psychologie a neurovědy. Samotný pojem pozornost můžeme definovat jako behaviorální kognitivní proces soustředění se na určitý aspekt informací. V případě, že informace vnímáme cíleně, jedná se o pozornost záměrnou. Protikladem je pozornost bezděčná, vnímání daných informací probíhá bez jakéhokoliv úmyslu, většinou se jedná o nové, intenzivní podněty. Pokud se naše vnímání zaměří na jednu konkrétní věc a ostatní jsou ignorovány, mluvíme o pozornosti selektivní.

Udržet pozornost může být pro některé jedince snazší, než pro jiné, ale většinou se nám všem dříve, či později koncentrace rozptýlí. Zjevná je pak roztříštěnost pozornosti především u dětí při studiu. Zde je pár tipů, jak tomu předejít.

Zbavení se “rozptylujících” věcí

Množství rozličných subjektů na stole, nebo i v místnosti, může u dítěte při snaze soustředit se na daný úkol vyvolat nutkání navázat vizuální kontakt. Je tak efektivnější zbytečný “nepořádek” ze studijního prostoru odstranit.

Zahrnutí fyzické aktivity

Protáhnutí se, skoky za pomoci cvičebního míče, obyčejné skoky na místě, chůze, to vše může napomoci k plné soustředěnosti studentů. Děti, které bojují s pozorností, často vykazují lepší výsledky v případě, kdy je nedržíme soustavně na jednom místě, ale je jim dán prostor pro krátké fyzické aktivity mezi učením. Mimo pohybovou aktivitu mezi učením lze před samotným začátkem řešení nějakého úkolu provést krátkou aktivní hru.

Rozvržení času

Jistě přijde chvíle, kdy bez ohledu na to, jak moc se budete snažit, aby děti udržely pozornost, jednoduše se to nebude dařit. V takovém případě je ideální čas na rozvržení učení do menších časových intervalů. Lze s daným dítětem po nějaké době soustředění navázat kontakt, zeptat se, jak postupuje při učení, atd. Takovéto rozdělení může být velmi efektivní.

Procvičení paměti formou her

Paměťové hry nemusí být nijak složité, ale jejich hraním během studijního dne se může celkem snadno zlepšit pozornost dítěte. Tato cvičení mohou být velmi zábavná, o to více, když dáme dětem k dispozici paměťové hry v elektronické podobě.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Markéta Cejpková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University