Podnikání ve vzdělávání

Tereza Vaňková
Apr 25, 2018 · 2 min read

Vzdělávací kurzy, ať už jednorázové, či s delším trváním, jsou velmi rozšířené. Nejen zaměstnanci si doplňují rekvalifikace, ale také kdokoliv jiný si může vybrat kurz podle toho, co jej zajímá. Nabídka je velká a existuje mnoho kurzů, které jsou on-line i off-line.

Vzdělávání je pro podnikatele výhodným oborem.

Abychom se však na tento fenomén podívali také z jiného pohledu, je nutno říci, že vzdělávání je také velmi výhodným odvětvím pro podnikatele. Existuje průzkum, který říká, že podnikání ve vzdělávání je jedním s nejstabilnějších oborů podnikání v České republice.[1]

Typů vzdělávání, ke kterým mohou podnikatelé tíhnout, je celá řada. Jak již bylo zmíněno, často využívané jsou rekvalifikační kurzy, které pomáhají zaměstnancům získat nové znalosti a dovednosti v různých oborech. Patří sem ale také vzdělávání zájmové. Ať už se jedná o kurzy šití, či o kurz programování, vybere si každý. Velmi časté jsou kurzy vzdělávání pro děti, jejichž rodiče jim chtějí dopřát něco více. Patří sem mimo jiné kurzy jazykové, matematické, či jiné. Právě jazykové kurzy jsou velkým podílem na zájmovém vzdělávání. Pro doplnění svých životopisů a obohacení o schopnost mluvit dalším jazykem, jsou zajímavým pro velké množství lidí. Ať se jedná o děti, starší studenty, či dospělé nebo důchodce. Právě schopnost ovládat další jazyk může mnoha lidem pomoci k lepšímu uplatnění na trhu práce, a to také proto, že mnoho institucí jazykové dovednosti v dnešní době vyžaduje.

Uplatnění na trhu práce je tedy jednou z velkých motivací pro návštěvu jakýchkoliv vzdělávacích kurzů. Nepatří sem jen kurzy jazykové, ale otevírá se zde prostor pro různé další vzdělávací programy, které jsou vytvořené na míru institucím.

Možností pro podnikání ve vzdělávání je opravdu mnoho. Pro začínající podnikatele se tedy tento obor může jevit jako velmi zajímavý, a především výhodný, a to díky faktu, že počáteční investice zde nejsou příliš vysoké.

Zdroj:

[1] Podnikání ve vzdělávání? Nízká investice, vysoká úspěšnost [online]. [cit. 2018–04–25]. Dostupné z: https://mladypodnikatel.cz/podnikani-ve-vzdelavani-nizka-investice-vysoka-uspesnost-t26838

Na Mediu již vyšlo:

ZDRÁHALOVÁ, Iva. Podnikání ve vzdělávání. Medium [online]. 26. dubna 2017 [cit. 2018–04–25]. Dostupné z: https://medium.com/edtech-kisk/podnik%C3%A1n%C3%AD-ve-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-f7a0ff42bc22

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Tereza Vaňková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University