Práce studentů KISKu

Tomáš Zábranský
Feb 26 · 5 min read

Studenti KISKu Masarykovy Univerzity vytvořili v rámci předmětu Vzdělávací technologie pozoruhodnou sbírku nápadů a prací. Rád bych Vám některé z nich v rámci následujících řádků představil. Nebude se jednat o výčet všech prací, ale jen o ty, které si myslím, že by Vás mohli zaujmout.


Úkoly z přednášek

Hardware, IoT a mini počítače

V rámci prvního tématu předmětu studenti dostali za úkol najít projekt z oblasti IoT nebo minipočítačů, které mají vztah ke vzdělávání.

Věra E. Dobruská se ve své práci zaměřila na projekt Edmodo, který popisuje jako: “platformu nabízející komunikaci, spolupráci a pomoc v rámci výuky”. Platforma je to podle Věry jednoduchá a intuitivní a nabízí snadné propojení učitelů mezi sebou, stejně jako poskytnutí studijních materiálů žákům.

Naproti tomu Veronika Wolf pracuje při prezentaci svého projektu s minipočítači velice originálním způsobem. Představuje nám možnost vytvořit si interaktivní muzeum pomocí minipočítače Raspberry Pi (RPi) a to tak, že vybrané artefakty opatříme RFID štítky. Po přiložení artefaktu ke čtečce (boxu) nám pak RPi zprostředkuje informace o díle. Celý projekt se tak zaměřuje na interaktivní a zábavnou formu předání informací.

Virtuální učitel

Při probírání virtuální reality a jejího potenciálu pro edukační účely se studenti měli zamyslet nad pojetím a možnostmi virtuálního učitele.

Pojetí virtuálního učitele jako učitele na dálku nám ve své úvaze představuje Lukáš Konečný. Nastiňuje nám výhodu virtuálního učitele jako odborníka, který může přednášet o nových znalostech nebo projektech ve svém oboru pro publikum z celého světa. Zároveň vyzdvihuje význam kulturní odlišnosti těchto odborníků, který by mohl pomoci problematiku rozebrat v rámci různých kontextů.

Anna Puchovská se nad celým tématem zamýšlí obecněji a ve své práci se zamýšlí nad soudobým pojetím virtuálního učitele. Představuje nám několik pohledů na tuto problematiku a zároveň pak ukazuje příklady učení se cizího jazyka a nebo historie pomocí virtuálních učitelů. Anna také poukazuje na příklady, kdy by virtuálního učitele vnímala spíše negativně a kontraproduktivně, protože: “Bežná živá interakcia je pre mňa vzácnou pridanou hodnotou, ktorú si na prezenčnom spôsobe vyučovania veľmi vážim a pochvaľujem.”


Úkoly ze cvičení

Video projekt

V rámci vytváření vlastního vzdělávacího obsahu měli studenti natočit video o problematice, které se věnovali.

Kristýna Šťastná zpracovala výukové video o Blended learning. Jedná se o doma natočené video, které působí dostatečně neformálně, zároveň ale po obsahové stránce obsahuje velké množství užitečných informací o daném tématu. Video je k dispozici zde.

Krásně zpracované video má i Hanka Matějková, která v něm popisuje Digitální kompetence učitele. U videa je k dispozici i pěkně zpracovaný skript, který může posloužit jako návod, jak podobná vzdělávací videa tvořit. Zároveň se autorce podařilo vytvořit práci, která vypadá velice profesionálně a dalo by se využívat ve vzdělávání.

Úkol v Moodle

Systém Moodle využívá v dnešní době spousta škol. Prací studentů tak bylo se s tímto systémem jednak seznámit a za druhé v něm vytvořit vzdělávací obsah s pomocí materiálů, které si do té doby nachystali.

Výukový obsah pro převrácenou třídu vytvořila Klára Dvořáková. Její kurz má dobré rozvržení a jednotlivé části na sebe dobře navazují. Kurz zároveň neslouží jen jako čistě edukační materiál, ale obsahuje i reflektivní část pro účastníky a testování získaných znalostí.

Rozšířené realitě ve vzdělávání se věnoval Richard Keller. Kurz, který sestavil je postaven na vysvětlení problematiky rozšířené reality a následném učení se 3D modelování v Blenderu.

Vytvoření webináře

Další zajímavý úkol představoval vytvoření vzdělávacího webináře.

Dominika Rebnarová zpracovala návrh webináře na téma MOOC kurzů. Ve svém návrhu dobře nastavila průběh, aktivizační prvky (včetně reálně vytvořených otázek pro aktivizaci) a připravila veškeré instrukce člověka, který bude zajišťovat technické řešení.

Jiný pohled na návrh webináře nám ukázala Marta Zonková, která se uchýlila k minimalistické, stručné verzi přípravy. Autorka v hlavních bodech popisuje obsah webináře a to, co bude mít na starosti administrátor pro technické zázemí.

Návrh kurzu

Jako jednu z posledních prací studenti vytvářeli vlastní návrhy kurzů s použitím libovolných nástrojů.

Klára Mašková vytvořila kurz zabývající se tématem OER. Jako vzdělávací prostředí využívá systém Moodlu a celý kurz má svou stavbou cílený na pedagogickou komunitu a lidi, kteří chtějí veřejně šířit svojí práci. V rámci své přípravy myslela na všechny důležité aspekty tvorby kurzu a velice výstižně popsala i jednotlivé lekce.

Facebook, jako platformu pro vzdělávání, si zase zvolila Andrea Šichtová. Celý proces tvoření kurzu autorka velice pěkně popisuje a i zároveň představuje zajímavé možnosti této platformy. Celý kurz pak má dostupný i veřejně přímo na Facebooku.


Víte také o zajímavých novinkách a projektech? Podělte se s námi o ně.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

    Tomáš Zábranský

    Written by

    Edtech student & php web developer.

    EDTECH KISK

    Educational Technology, KISK Masaryk University