Právo být zapomenut: ochrana před vlastní digitální stopou nebo cenzura internetu?

Lucie Kurdiovska
May 16 · 3 min read
Odstranění obsahu na základě ochrany soukromí uživatelů z EU

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Lucie Kurdiovska

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University