Pravidla netikety

Alena Recmanová
Nov 30, 2017 · 9 min read
Obrázek 1

Všeobecná pravidla

Základ pro toto téma vytvořila Virginia Shea, která ve své knize Netiquette shrnula základní úskalí pro dané prostředí. Krátce je proto zde shrnu:

Emailová komunikace

Institut pro počítačovou etiku vydal i pravidla pro správnou emailovou komunikaci. I když nám emailová komunikace v dnešní době dosti ustupuje a pro osobní komunikaci už se používá velmi výjimečně, stále ji potřebujeme pro pracovní či studijní komunikaci, a proto je stále důležité si tyto pravidla ukázat také.

Mobilní komunikace

Jelikož jsme si už vysvětlili základní pravidla a též pravidla pro emailovou komunikaci, budu pokračovat i v dalších specifikovaných oblastech. Jenom krátce o mobilní komunikaci a kde bychom neměli tato zařízení používat:

Netiketa v práci

Počítače pronikání do všech oblastí, tak není divu, že se nám problémy s netiketou objevují i na pracovištích. Před vynálezem notebooku nenastával problém s přítomností těchto zařízení na pracovních poradách. Notebooky či tablety mohou být praktických pomocníkem při sdílení dat či tvorbě poznámek, ale pro jiné účely by se tato zařízení na poradách používat neměla, působí to dosti neslušně vůči kolegům. Hlavně si musí mluvčí na poradě nebo u prezentaci dopředu prohlásit, zda požaduje vypnutí všech těchto zařízení či ne. Potom už máme jasně daná pravidla.

Obrázek 2 | Neiketa v práci

Sociální sítě

Nejdůležitější místem, kde by se měla netiketa dodržovat, není nic jiného než sociální sítě. Samozřejmě platí jak pravidla Virginie Shea, tak Desatero pro tyto sítě, nicméně bychom si měli ještě stanovit další pravidla. Zlatým pravidlem pro sociální sítě by mělo být:

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Alena Recmanová

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University