Proč je celoživotní učení tak důležité?

Markéta Cejpková
Apr 11, 2018 · 2 min read

“People with a high level of personal mastery are able to consistently realize the results that matter most deeply to them — in effect, they approach their life as an artist would approach a work of art. The do that by becoming committed to their own lifelong learning.” — Peter Senge

Co si představit pod pojmem celoživotní učení? Většina z nás má učení jako takové spojené pouze s formálním zasednutím do školních lavic, počínaje základním stupněm vzdělání, až po získání titulu na vysoké škole. Každý z nás se jistě učí trochu jinak. V podstatě lze říci, že celoživotní učení je dobrovolná, celý život neustále probíhající činnost. Každý člověk má svoji vlastní motivaci, proč se učit. Vzdělávání tedy nekončí závěrem školy, ale pokračuje i v dospělosti. Hlavní důvody pro učení mohou být dva — osobní rozvoj nebo profesní růst. Někteří z nás se učí, protože se chtějí získáním nových znalostí a dovedností v životě posunout o krok dále za lepší pracovní pozicí, touží po sociálním začlenění do společnosti, nebo je jejich motivací pouze soběstačnost a jakási forma sebevědomí.

“Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.” — Henry Ford

Celoživotní učení má ale i další pozitivní stránky. Podle Alzheimer’s Society se odhaduje, že v nejbližších letech bude přibývat více lidí, kteří budou trpět Alzheimerovou chorobou. Procvičování lidského mozku učením se během života může být jistou prevencí mentálního úpadku.

“Any fool can know. The point is to understand.” —Albert Einstein

V roce 1972 vydala komise UNESCO dokument “Learning to be”, který obsahoval řadu doporučení pro vzdělávání dospělých. O pár let později byla zveřejněna tzv. Delorsova zpráva “Learning: The Treasure Within”, která je jedním ze stěžejních dokumentů pro celoživotní učení. Apeluje na společnost, aby učení bylo chápáno jako proces rozvoje každého jednotlivce. Je zde zdůrazněna změna pohledu na učení — akcentuje schopnost a ochotu učit se.

“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” — Confucius

“Learning is not a product of schooling but the lifelong attempt to acquire it.” — Albert Einstein

“Education is not preparation for life; education is life itself.” — John Dewey

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Markéta Cejpková

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University