Průmysl 4.0

Tomas Michalek
May 17, 2018 · 2 min read
Photo by imgix on Unsplash

Jedním z milníků první průmyslové revoluce bylo v Anglii v roce 1775 spojil síly vynálezce James Watt s výrobcem Mathewem Boultonem, kteří vyřešili některé problémy soudobých parních strojů. Zároveň své znalosti sdíleli s jinými firmami, což v důsledku zkrátilo dobu výzkumu i finance, které firmy musely na ně vynakládat z vlastní kapsy. Továrny, díky hromadnému zavádění strojů do výroby, začínají převládat nad manufakturami.

Druhá průmyslová revoluce začala na konci 19. století a je bytostně spjata s elektrifikací a pokrocích ve výrobě. Vznikají montážní linky, je objeven dynamit, telefon nebo třeba periodická tabulka Mendělejeva. Vědní obory si vymezují obory svého zkoumání a filosofie ustupuje z popředí vědy.

V roce 1969 byl vyroben první programovatelný logický automat známý obecně pod svou zkratkou z angličtiny PLC. PLC je víceméně malý průmyslový počítač, specifický svou vysokou spolehlivostí a redundancí, který je schopen řídit a monitorovat výrobu v reálném čase. Přichází třetí vlna průmyslové revoluce spojena s automatizací.

V roce 1974 vzniká RCF 675, které používá slovo internet jako zkrácenou formu internetworking. O deset let později dochází k propojení předchozích výzkumných projektů ARPANET a NSFNET pomocí protokolu TCP/IP a jejích propojení se začíná říkat Internet. Po jeho následné komercializaci v roce 1994 a globálním nárůstu uživatelů se k internetu začínají připojovat “věci” (IoT). Propojováním reálného světa se světem virtuálním začínáme hovořit o kyberfyzických systémech. Začíná čtvrtá vlna průmyslové revoluce.

Pojem Průmysl 4.0 (Industry 4.0 — I4.0) se většinou používá pro 3 vzájemně propojené koncepty:

  • Digitalizaci a integraci výrobně-obchodních vztahů a řetězců,
  • Digitalizaci produkce a nabídky služeb
  • Nové obchodní modely

Průmysl tedy znamená, že obrovský počet čídel, strojů, systémů jsou schopny komunikovat v reálném čase a vyměňovat si informace. Takto propojené “věci” pak umožnují podnikatelům pružně reagovat na nové potřeby zákazníků a zefektivnění podnikových procesů.

Po vzoru Německa, v roce 2016 schválila vláda Iniciativu Průmysl 4.0 zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, která v sobě zahrnuje například základní informace o nutnosti neodkladných změn, spojených s nástupem I4.0, nástin dotací nebo daňových zvýhodnění.

Myslím, že jsme teprve na začátku této průmyslové revoluce a teprve čas ukáže co dalšího nám přinese a jaký bude její vývoj v České republice.

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University

Tomas Michalek

Written by

EDTECH KISK

Educational Technology, KISK Masaryk University